ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, LICOS Centre for Institutions and Economic Performance
  Publication Date: 2019-02-04
  Description: De hoge (para)-fiscale druk in België wordt gezien als een belangrijke oorzaak van de hoge werkloosheidsgraad. Deze hoge werkloosheidsgraad gaat echter gepaard met een hoog aantal openstaande vacatures. Men kan zich dan ook de vraag stellen of verdere lastenverlagingen zullen bijdragen tot een vfirmindering van de werkloosheidsgraad. Deze studie beschrijft een eenvoudig maar realistisch kader waarbinnen de effecten van arbeidsmarktmaatregelen op de werkloosheid kunnen worden beschreven. Bij een vergelijking tussen België en Denemaken van de factoren die de werkloosheidsduur bepalen blijkt dat het Belgisch systeem van uitkeringen die niet beperkt zijn in de tijd de werkloosheidsduur significant verlengt.
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Dutch
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...