ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • 42.75
Collection
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.19
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Slakkendodende vliegen (familie Sciomyzidae) zijn al niet zo opvallend in het veld, maar de soorten uit de genera Pherbellia en Ditaeniella worden nog minder gevonden, mede doordat ze vrij klein zijn. De 14 Nederlandse soorten lijken sterk op elkaar. Dit artikel biedt een tabel om ze te kunnen herkennen en geeft informatie over ecologie en verspreiding.
  Keywords: Diptera ; Sciomyzidae ; Pherbellia ; Ditaeniella ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.27
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In 2015 werd tijdens een monitoringsproject van mariene bodemfauna op het Friese front de vulkaanworm Maxmuelleria lankesteri aangetroffen. Dit is de eerste vondst in Nederlandse wateren. De vulkaanworm dankt zijn naam aan de vorm van de opening van zijn leefgang, een vulkaanachtige slibheuvel. Het is opmerkelijk dat deze grote, opvallende worm (12-18 cm lang) niet eerder is aangetroffen. Mogelijk ligt dit aan de ongebruikelijke bemonsteringsmethode. Anderzijds kan de vulkaanworm daadwerkelijk zeldzaam zijn.
  Keywords: Echiura ; Maxmuelleria lankesteri ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.57
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Een overzicht wordt gegeven van waarnemingen van 33 soorten nieuwe of anderszins interessante soorten wantsen. Psallus aethiops (Miridae), Empicoris rubromaculatus (Reduviidae), Arocatus melanocephalus, Lygaeus simulans, Eremocoris fenestratus (Lygaeidae) en Nezara viridula (Pentatomidae) zijn nieuw voor de Nederlandse lijst, die daarmee nu 640 soorten telt. Naast nieuwe waarnemingen van zeldzame soorten wordt de recente uitbreiding van Cymatia rogenhoferi (Corixidae), Cardiastethus fasciiventris (Anthocoridae), Arocatus longiceps en Rhyparochromus vulgaris (Lygaeidae), Leptoglossus occidentalis (Coreidae), en Peribalus strictus en Rhaphigaster nebulosa (Pentatomidae) in kaart gebracht.
  Keywords: Heteroptera ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.17
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Alle spinnen hebben gif in hun kaken om hun prooien te doden. Verreweg de meeste soorten kunnen de menselijke huid niet doorboren met hun kaken en zijn dus volkomen ongevaarlijk. Kogelspinnen uit het genus Latrodectus, oftewel weduwen, vormen een uitzondering. Deze exotische spinnen worden af en toe geïmporteerd in Nederland. In 2013 is het aantal vondsten van geïmporteerde Latrodectus-spinnen op een rij gezet in een risicobeoordeling, met als resultaat een lijst van tien records met bewijsmateriaal. Hier kunnen nu vier records aan toegevoegd worden. Hieronder bevindt zich een vondst van de bruine weduwe L. geometricus, die recent voor het eerst in ons land werd vastgesteld, en een eerste geval van uitgekomen eitjes van een Latrodectus in ons land, van de roodrugspin L. hasselti.
  Keywords: Araneae ; Theridiidae ; Latrodectus ; Nederland ; exoot ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De familie der sluipvliegen is één van de soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De groep is in ons land relatief goed bestudeerd en de afgelopen jaren zijn diverse aanvullingen op de checklist uit 2002 gepubliceerd. In dit artikel worden wederom twee soorten voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland is vastgesteld op 336. Daarnaast wordt de herontdekking van een soort beschreven die al meer dan een eeuw niet meer waargenomen was.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.95
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De kleine bleekvlekwespbij Nomada baccata behoort tot een complex van taxa rond de bleekvlekwespbij Nomada alboguttata. De kleine bleekvlekwespbij is vroeger verspreid over het land aangetroffen, maar de laatste waarneming dateerde alweer van 1992. In de afgelopen jaren werd de soort op twee plekken in ons land teruggevonden, in de Schoorlse duinen in Noord-Holland in 2012 en op de Tongerense hei bij Epe in Gelderland in 2015.
  Keywords: Hymenoptera ; Apidae ; Nomada baccata ; taxonomie ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0196-2453) vol.46 (2016) p.43
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In het kader van het project ‘Duik de Noordzee Schoon’ worden scheepswrakken onderzocht, beschreven en van afval ontdaan. Scheepswrakken vormen een bijzonder leefgebied in het mariene milieu, met een hoge biodiversiteit. Dit bleek weer tijdens onderzoek van visnetten die van ver weg gelegen wrakken waren verwijderd. Hierbij werden maar liefst vier nieuwe mosdiertjes voor de Nederlandse fauna aangetroffen.
  Keywords: Bryozoa ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.11
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Op 14 oktober 2015 werd een halmvlieg met fraaie zwarte vlekken op de vleugels gefotografeerd in Hoogerheide (Noord-Brabant). Na vergelijking van foto’s werd geconcludeerd dat het moest gaan om Gampsocera numerata, welke determinatie later werd bevestigd. Reeds in 2009 bleek in België een mannetje van de soort gefotografeerd te zijn in een tuin in Evere. Ook in 2010 en 2015 is de soort in België gevonden. Dit zijn de eerste meldingen van G. numerata voor Nederland en België.
  Keywords: Diptera ; Chloropidae ; Gampsocera numerata ; Nederland ; België ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.49
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Astigmatic mites probably form the most diverse cohort of mites. At present the former order of Astigmatina is ranked within the suborder Oribatida or moss mites. However astigmatic mites occupy a much wider range of habitats than other oribatid mites: from marine coasts to stored food, plant bulbs and houses. The vast majority live as commensals or parasites on a variety of hosts, ranging from insects to birds and mammals, inhabiting the fur, feathers, skin and even lungs and stomach. This first checklist for the Netherlands contains 262 species, but many more are to be expected. Brief data on occurrence and nomenclature are provided for each species.
  Keywords: Acari ; Oribatida ; Astigmatina ; verspreiding ; taxonomie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.43
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Pauropoda of weinigpoten zijn nauw verwant aan de miljoenpoten en duizendpoten. Het is een weinig bestudeerde diergroep, die bestaat uit kleine, witte en blinde bodemdieren die nauwelijks opvallen. Het meest kenmerkende zijn de gevorkte antennen, die wat bouw betreft uniek zijn ten opzichte van andere ongewervelden. Er zijn slechts acht soorten gemeld uit Nederland, alle behorend tot het genus Allopauropus. Recentelijk is een nieuwe soort, uit het genus Pauropus, in het westen van het land aangetroffen. Het betreft dus ook een nieuw genus voor de Nederlandse fauna. In dit artikel wordt de nieuwe soort voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding.
  Keywords: Myriapoda ; Pauropoda ; Pauropus lanceolatus ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.11
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De kassprinkhaan is een buitenbeentje onder de Nederlandse sprinkhanen en krekels. Ze komt van oorsprong waarschijnlijk voor in grotten in Oost-Azië en is door transport van eieren met plantenmateriaal over de hele wereld verspreid geraakt. Ze kan tijdelijk overleven in het kunstmatig grotmilieu van bijvoorbeeld kruipruimtes van woonhuizen, in kassen en tuincentra. Recentelijk werd een opmerkelijk grote populatie van de kassprinkhaan gevonden in het uitgebreide stelsel aan kruipruimtes onder een verpleeghuis in Friesland. De kassprinkhaan blijkt hier al ruim 40 jaar voor te komen. Het is waarschijnlijk de grootste Europese populatie van deze soort.
  Keywords: Orthoptera ; Diestrammena asynamora ; verspreiding ; exoot ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.101
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In Nederland komen tien soorten ruighaarkevers (genera Dryops en Pomatinus) voor. Ze leven langs oevers van stilstaande en stromende wateren. Het was een verrassing toen in 2014 een vrouwtje van de zeer zeldzame Dryops striatellus gevonden werd bij Bakkeveen (provincie Friesland). De soort was sinds 1960 niet meer in Nederland gevonden. In 2016 werd D. striatellus op een tweede locatie nabij Bakkeveen gevonden. In dit artikel geven wij informatie over de soort en presenteren bijzonderheden over de Friese populatie en haar habitat.
  Keywords: Coleoptera ; Dryopidae ; Dryops striatellus ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.49
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Recently two exotic tubeworms new to the fauna of the Netherlands have been recorded in inshore waters in the delta area: Desdemona ornata and Pseudopolydora paucibranchiata. Within the Polychaeta these worms belong to the group of the Sedentaria. These construct a tube, in which the body of the worm is hidden. The head and feeding appendages protrude from the opening. Most probably these tubes are a major factor in the transport of these animals around the world, as they provide excellent shelters when they are attached to the hull of a ship or commercially traded shellfish.
  Keywords: Polychaeta ; Pseudopolydora paucibranchiata ; Desdemona ornata ; Nederland ; verspreiding ; exoot ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.39
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Blaaskopvliegen zijn een van de groepen uit het atlasproject Leuke vliegen, dat in 2015 werd afgesloten. Het zijn over het algemeen opvallend gekleurde vliegen, die parasiteren bij bijen en wespen. In een overzichtsartikel uit 2014 werd de komst van Leopoldius calceatus al voorspeld en in 2015 werd soort inderdaad aangetroffen in Groeve Craubeek in de provincie Limburg en een jaar later op de Stratumse heide bij Eindhoven.
  Keywords: Diptera ; Conopidae ; Nederland ; Leopoldius calceatus ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.87
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Het laatste overzicht van de wantsen van de Nederlandse waddeneilanden dateert van 2012. Een opsomming wordt gegeven van 43 nieuwe eilandrecords, waaronder vijf soorten die voor het eerst op de waddeneilanden zijn waargenomen. In totaal zijn er nu 380 soorten wantsen van de Nederlandse waddeneilanden bekend.
  Keywords: Heteroptera ; Nederland ; Waddeneilanden ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.115
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Oligochaete wormen komen vooral in zoet water voor. Maar in brak water en zelfs in de volle zee komen enkele soorten voor. Bij onderzoek naar marien benthos werden deze dieren traditioneel niet tot op soort gedetermineerd, omdat ze klein en lastig te determineren zijn. Ze zijn echter niet veel lastiger dan de nauw verwante Polychaeta, die ook hele kleine vertegenwoordigers kennen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de 32 soorten die nu uit het zoute water in ons land bekend zijn, waarvan er hier zes als nieuw voor de Nederlandse fauna gepresenteerd worden. De vondst van Heterodrilus subtilis in de Noordzee is zeer bijzonder, omdat deze soort verder alleen bekend is van het typemateriaal, dat ongeveer honderd jaar geleden in de Golf van Napels werd verzameld.
  Keywords: Oligochaeta ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.31
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De boszandbij Andrena coitana leek verdwenen uit Nederland. Veertig jaar na de laatste waarneming in 1975 is weer een populatie van deze soort gevonden, bij Epe in Gelderland. De boszandbij is een kleine soort, die mogelijk nog op sommige plaatsen over het hoofd gezien is. In dit artikel wordt de kennis over deze bijzondere bij samengevat en gespeculeerd over de oorzaken van de achteruitgang in Nederland.
  Keywords: Hymenoptera ; Apidae ; Andrena coitana ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.1
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In 2015 werd Kelisia monoceros voor het eerst in ons land verzameld bij Kamperland in Zeeland. Deze spoorcicade leeft op de algemeen voorkomende valse voszegge. De vondst wijst op een recente areaaluitbreiding. Een andere spoorcicade, Ditropsis flavipes, werd al eerder uit ons land gemeld, maar verspreidingsgegevens worden nu voor de eerste maal gepubliceerd. Ditropsis flavipes leeft monofaag op bergdravik, een in Nederland zeldzaam gras.
  Keywords: Homoptera ; Delphacidae ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; Kelisia monoceros ; Ditropsis flavipes ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.15
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Canacidae zijn gebonden aan de kust en zou je daarmee typisch Nederlandse vliegjes kunnen noemen. In dit artikel melden wij een nieuwe soort van deze familie: Canace nasica en presenteren we een nieuwe Nederlandse checklist voor de familie. Naar de nieuwste taxonomische inzichten wordt daarbij de familie Tethinidae als subfamilie onder de Canacidae toegevoegd. Hiermee is de Nederlandse fauna een vliegenfamilie armer.
  Keywords: Diptera ; Canacidae ; Canace nasica ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.47 (2016) p.1
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Platwormen komen in Nederland vooral voor in zoet water, maar er zijn twee soorten van landbiotoop bekend. De laatste jaren duiken steeds vaker exotische landplatwormen op in Europa, vooral in kassen en tuincentra, maar sommige kunnen ook buitenshuis overleven. Uit Nederland zijn Bipalium kewense, Caenoplana bicolor en Marionfyfea adventor gemeld. Omdat ze regenwormen en slakken eten, kunnen ze een grote invloed hebben op het bodemleven, met gevolgen voor natuurlijke ecosystemen en landbouwgebieden. In het buitenland is de aandacht voor exotische landplatwormen al groeiende. Zo wordt de Nieuw-Guineese landplatworm Platydemus manokwari door de IUCN tot de 100 ergste invasieve soorten aangemerkt. In Nederland is er nog nauwelijks aandacht voor landplatwormen. Daarom wordt in dit artikel de kennis over deze groep samengevat.
  Keywords: Platyhelminthes ; Tricladida ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  Publication Date: 2016-02-09
  Description: Wing shape variation was investigated between the sexes and among four populations of the scorpionfly Dicerapanorpa magna (Chou, 1981) endemic to the Qin-Ba Mountains area, China through the landmark-based geometric morphometric approach. The results show that sexual dimorphism exists both in wing size and shape in D. magna. Significant differences exist in female wing size and shape among D. magna populations. The possible reasons of the wing variation are discussed based on the divergence time of D. magna in combination with the tectonic and climatic events in the Qin-Ba Mountains during the late Miocene-Pleistocene period. Whether reproductive isolation exists between different populations needs further research.
  Keywords: canonical variates analysis ; individual variation ; sexual dimorphism ; 42.75 ; 42.62
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Psilota is een genus van kleine, zwarte zweefvliegen, waarvan de larven leven achter boomschors. In 1988 werd Psilota anthracina voor het eerst in Nederland waargenomen en lange tijd is het een zeldzame soort geweest. De laatste jaren wordt ze steeds algemener, vermoedelijk door een veranderd bosbeheer. Gaandeweg is gebleken dat er een tweede soort onder schuilging; P. atra. Toen in België een derde soort opdook was het wachten tot deze ook in Nederland aangetroffen zou worden. In 2012 was het zover. Als Nederlandse naam stellen we voor spichtige spitsbek.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Psilota ; verspreiding ; Nederland ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.1
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: De omgeving van Ommen en Hardenberg is het enige gebied in Nederland waar alle vier de soorten rode bosmieren voorkomen, waaronder de in Noordwest-Europa zeer zeldzame stronkmier. Recent is aan de alarmbel getrokken omdat het niet goed gaat met deze soort. Aanleiding voor een nieuw onderzoek bij Ommen, waarbij alle bosmieren onder de loep zijn genomen.
  Keywords: Hymenoptera ; Formicidae ; Formica ; verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.19
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Het gebeurt met enige regelmaat dat er boorvliegen versleept worden met plantaardige producten. De meeste schadelijke soorten komen uit de tropen en kunnen zich niet handhaven in Nederland. Noord-Amerikaanse soorten van het genus Rhagoletis kunnen in het klimatologisch vergelijkbare Europa wel voet aan de grond krijgen. Eerder bleek dit al met de Oost-Amerikaanse kersenboorvlieg en nu staat hetzelfde te gebeuren met de walnootboorvlieg.
  Keywords: Diptera ; Tephritidae ; Rhagoletis completa ; verspreiding ; herkenning ; Nederland ; exoot ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.47
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: The gall midges are one of the most important groups of gall makers. Emerging larvae produce stimuli and the host plant responds by producing galls, fascinating structures which provide food and shelter for the developing larvae. Most gall inducing midges are host specific: they are only able to induce galls in a few, often related, plant species. A few species have different feeding modes: among them are saprophagous, fungivorous and predaceous species and some are used in biocontrol. We recorded 416 species in the whole area; 366 species are recorded from the Netherlands, 270 species from Belgium and 96 species from Luxembourg.
  Keywords: Diptera ; Cecidomyiidae ; Netherlands ; Belgium ; Luxembourg ; distribution ; biology ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.77
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Watermijten zijn kleine spinachtige diertjes, die in zoet water leven. De aandacht voor deze diergroep is groot, omdat ze een rol spelen in de waterkwaliteitsbeoordeling. In de verspreidingsatlas uit 2000 worden 234 Nederlandse watermijten gemeld. Sinds die tijd worden regelmatig aanvullingen gerapporteerd. In dit artikel worden weer acht nieuwe soorten gemeld, wat het totaal nu op 266 brengt. Dit is een opmerkelijke toename van 13 % in 15 jaar.
  Keywords: Acari ; Hydrachnidia ; verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.7
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: De gele tubebij Stelis signata was sinds 1977 niet meer in ons land aangetroffen. Men dacht daarom dat deze bij uit ons land verdwenen was. In 2013 werd de soort echter op Waarneming.nl gemeld van de Strabrechtse hei en in 2014 van Afferden. In 2015 werd een vrouwtje gevangen op de Sprengenberg op de Sallandse heuvelrug. In 2011 heeft Natuurmonumenten hier kleinschalige maatregelen uitgevoerd voor specifieke heidesoorten, waaronder de aanleg van een flink aantal steilranden. Het microreliëf dat daarbij ontstaat vormt een belangrijke nestelplaats voor bijen en wespen. De vondst van de zeldzame gele tubebij op een van deze steilranden vormt de kroon op het werk.
  Keywords: Hymenoptera ; Megachilidae ; Stelis signata ; verspreiding ; biologie ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In 2007 werd Diplocoelus fagi bij Wageningen gevonden. De larven van deze kever leven in dood hout. Na de eerste vondst zijn diverse andere waarnemingen gedaan en D. fagi is nu bekend uit vier provincies. Omdat de soort in de omringende landen al lang bekend was, is deze late ontdekking opmerkelijk. Mogelijk hangt dit samen met het verbeterde bosbeheer, waarbij minder dood hout uit de bossen wordt verwijderd.
  Keywords: Coleoptera ; Biphyllidae ; Diplocoelus fagi ; verspreiding ; Nederland ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.51
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Het voorkomen van Badonnelia titei in ons land wordt in enkele publicaties genoemd. Deze exoot blijkt niet zeldzaam in archiefdepots overal in Nederland. In deze publicaties werd echter geen aandacht besteed aan het feit dat de soort nog niet als nieuw voor Nederland was gemeld, waar bewijsexemplaren zijn ondergebracht en hoe B. titei te herkennen is. De soort is daarom dan ook nooit doorgedrongen tot de diverse faunaoverzichten van Nederlandse stofluizen. Reden genoeg om deze zaken te behandelen in dit artikel, waarbij tevens een vindplaatsenkaartje wordt gegeven en de eerste vondsten uit woonhuizen worden gemeld.
  Keywords: Psocodea ; Sphaeropsocidae ; Badonnelia titei ; verspreiding ; Nederland ; exoot ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  Publication Date: 2015-11-10
  Description: Female genitalia are widely underrepresented in taxonomic studies. Here we investigate the morphological variation among female copulation organs for a group of scarab beetles (Sericini) with similar ecology, external morphology and copulation mechanics. We examined traits qualitatively and quantitatively based on 80 and 18 species (genus Pleophylla), respectively. Additionally we explored whether female genitalia are affected by asymmetry. The vast diversity of slerotised structures including their shapes illustrated the high taxonomic and phylogenetic utility of female genitalia in this group. The morphometric analysis of Pleophylla, confirmed that sclerotisations in the ductus bursae are very suitable for species-level taxonomic purposes. Stable interspecific variation is more hardly discernable in other parts such as the vaginal palps (shape and size) or the other membranous structures such as the shape of the bursa copulatrix. Asymmetric genitalia that arose multiple times independently among insects are found in most of the examined Sericini species. Asymmetries regarded either the bursa copulatrix, or both the bursa copulatrix and ductus bursae and comprised sclerotised and non-sclerotised structures being most common in modern Sericini. Here, highly asymmetric sclerotised structures are linked with strong asymmetry of the male copulation organs. Widespread asymmetry among megadiverse Sericini with a complex male-female genital asymmetry suggests that the shift to asymmetry is phylogenetically rather conserved. From the range of hypotheses, sexual selection seems to be the most reasonable to explain the evolution and stability of asymmetry in chafer genitalia.
  Keywords: beetles ; female genitalia ; integrative taxonomy ; Melolonthinae ; morphology ; 42.75 ; 42.64 ; 42.62
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  Publication Date: 2015-11-07
  Description: Integrative taxonomy tests the validity of taxa using methods additional to traditional morphology. The existence of two different morphotypes in specimens identified as Chrysotoxum vernale Loew (Diptera: Syrphidae) prompted their taxonomic study using an integrative approach that included morphology, wing and male-surstylus geometric morphometrics, genetic and ecological analyses. As a result, a new species is recognised, Chrysotoxum montanum Nedeljković & Vujić sp. nov., and C. vernale is re-defined. A lectotype and paralectotypes are designated for C. vernale to stabilize this concept. An additional species, Chrysotoxum orthostylum Vujić sp. nov., with distinctive male genitalia is also described. The three species share an antenna with the basoflagellomere shorter than the scape plus pedicel and terga with yellow fasciae not reaching the lateral margins. This study confirms the value of integrative approach for resolving species boundaries.
  Keywords: Balkan Peninsula ; C. montanum sp. nov. ; C. orthostylum sp. nov. ; ecological niche ; geometric morphometry ; lectotype ; mtDNA COI sequences ; Syrphinae ; 42.75 ; 42.64 ; 42.62
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Format: application/vnd.ms-excel
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Contributions to Zoology (1875-9866) vol.84 (2015) nr.4 p.305
  Publication Date: 2015-12-07
  Description: Firm coupling of genitalia is critical for copulation in most groups of insects. To counter female resistance that usually breaks off genital connection, male scorpionflies (Mecoptera: Panorpidae) usually provide nuptial gifts for the female and seize their mates with grasping devices. The notal organ, a modified clamp on tergum III of male scorpionflies, plays a significant role in seizing the female wings and helping maintain mating position during copulation. The mating behaviour remains unknown for the scorpionfly Furcatopanorpa longihypovalva (Hua and Cai, 2009) whose male lacks a notal organ. In this paper, we first attempt to study the mating behaviour of F. longihypovalva. The results show that the male provides liquid salivary secretion through a mouth-to-mouth mode for the female, and maintains copulation mainly by continuous provision of salivary secretion rather than by seizing the female with grasping devices. Thus the male copulates with the female in an atypical O-shaped position, with only their mouthparts and genitalia connected to each other. The salivary glands exhibit remarkable sexual dimorphism: short and bifurcated in the female, but well-developed and multi-furcated in the male. The extremely developed salivary glands of the male lay a structural foundation for the male to continuously provide liquid salivary secretion, and to help the male to mediate female resistance, being likely to serve as a compensation to his absence of the notal organ. We also investigated the functional morphology and copulatory mechanism of the male and female genitalia. The evolution of the atypical mating pattern of F. longihypovalva is putatively discussed as an adaptation in the context of sexual conflict.
  Keywords: Mecoptera ; Panorpidae ; Furcatopanorpa longihypovalva ; mating behaviour ; nuptial feeding, ; salivary glands ; genitalia ; functional morphology ; copulation ; 42.75 ; 42.62
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.67
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: De publicatie van de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften in 2002 was een grote stimulans voor nieuw onderzoek. Na de publicatie met aanvullingen in 2009 zijn er weer negen soorten bijgekomen, waarmee het totaal aantal soorten kieuwpootkreeften in Nederland nu op 124 komt. In dit artikel worden de nieuwe soorten besproken en wordt ingegaan op de redenen voor deze opmerkelijke uitbreiding.
  Keywords: Crustacea ; Branchiopoda ; Cladocera ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.11
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Eikelwormen zijn mariene wormen die een eigen klasse vormen, de Enteropneusta. In Nederland zijn het ook de enige vertegenwoordigers van de kraagdragers (fylum Hemichordata). Het zijn bijzondere dieren, die nauwer verwant zijn aan stekelhuidigen en gewervelde dieren dan aan gelede wormen. Het lichaam is ongeleed, met een gesteelde slurf, met daarachter een kraag en een langwerpig lichaam met tientallen kieuwspleten. De wormen leven in een U-vormige buis in zachte bodems. In de loop van de tijd zijn wel eikelwormen langs de Nederlandse kust verzameld, maar deze zijn nooit op naam gebracht. In dit artikel wordt ingegaan op de eerste vondsten van eikelwormen in de Oosterschelde.
  Keywords: Enteropneusta ; Saccoglossus ; verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: In Nederland zijn natuurlijke en semi-natuurlijke graslanden relatief slecht onderzocht op de aanwezigheid van springstaarten. In de ons omringende landen zijn deze biotopen vaak rijk aan specifieke soorten die alleen daar voorkomen. Naar verwachting kunnen in dit milieu veel nieuwe soorten voor onze fauna gevonden worden, vooral op nutriëntarme, zandige en droge ondergrond. Recentelijk zijn twee soorten uit het genus Folsomides in graslanden in het zuiden van ons land aangetroffen. Het betreft hier een nieuw genus voor de Nederlandse fauna. In dit artikel worden het genus en de twee soorten voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding en begeleidende soorten van deze springstaarten.
  Keywords: Collembola ; Isotomidae ; Folsomides ; verspreiding ; Nederland ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.39
  Publication Date: 2017-12-07
  Keywords: Coleoptera ; Brentidae ; Exapion ulicis ; verspreiding ; Nederland ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (42.75) vol.44 (2015) p.29
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: The snail-killing fly Salticella fasciata was discovered in Belgium in 2010. Since then, several new localities on the Belgian coast were discovered and in 2014, the first record for the Netherlands was found. This is the first representative of the genus and also of the subfamily Salticellinae in the Netherlands. In this paper, records from Belgium and the Netherlands are reviewed and information on biology and habitats is summarised.
  Keywords: Diptera ; Sciomyziidae ; Salticella fasciata ; Nederland ; België ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.17
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Twaalf jaar geleden waren er nog geen Nelima-soorten bekend uit ons land. In 2004 en 2006 werden respectievelijk N. sempronii en N. doriae ontdekt. Beide soorten komen ten zuidoosten van ons land voor, en hebben naar alle waarschijnlijkheid Nederland recent bereikt. In 2012 werd op de Maasvlakte een derde vertegenwoordiger van dit genus gevonden: Nelima gothica. De vindplaats lijkt te wijzen op introductie door de mens. Gezien het voorkomen in de ons omringende landen is echter niet uit te sluiten dat hij van oudsher tot onze fauna behoort of recent op eigen kracht Nederland heeft bereikt. Hij zou op meer plaatsen langs de kust kunnen voorkomen. We presenteren de nieuwe soort en geven een overzicht van de vier Noordwest-Europese Nelima-soorten.
  Keywords: Opiliones ; Nelima ; verspreiding ; Nederland ; Europa ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.91
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: The Flevopark is one of the most special green areas of Amsterdam with a rich nature. Twelve oribatid mite species were collected here in 2014 from bark and mosses on trees. Liacarus acutus and Perlohmannia dissimilis are reported for the first time from the Netherlands. It is not clear if the newly recorded species have always been overlooked or are recent immigrants.
  Keywords: Acari ; Oribatida ; distribution ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.33
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Prachtvliegen zijn vrij kleine vliegen die vaak een vleugeltekening hebben waardoor ze aan boorvliegen doen denken. De meeste soorten zijn weinig opvallend in het veld aanwezig en zitten vooral op hun waardplanten. Alleen de soorten waarvan de larven leven onder schors van boomstammen zijn opvallender aanwezig door hun balts of territoriaal gedrag. Ze proberen hun stukje boomstam te claimen door snel op en neer te lopen en tegelijkertijd driftig met hun vleugels te bewegen. Tot nog toe was de zeer fraaie Myennis octopunctata (Coquebert, 1798) de enige houtbewonende prachtvlieg in Nederland. In dit artikel wordt daar Homalocephala biumbrata aan toegevoegd.
  Keywords: Diptera ; Ulidiidae ; Homalocephala biumbrata ; verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.13
  Publication Date: 2017-12-07
  Description: Door gebruik te maken van observatiekunstnestjes is het mogelijk om regelmatig een kijkje te nemen in de nesten van bijvoorbeeld graafwespen. Zij gebruiken de nesten om zich voort te planten. Zo kunnen we meer te weten komen over hun gedrag in het nest tijdens de voortplanting. In dit artikel worden de ervaringen met de graafwesp Psenulus fuscipennis beschreven. De verschillen in levenswijze met de kleine zeefwesp en bijenwolf worden toegelicht.
  Keywords: Hymenoptera ; Crabronidae ; Psenulus fuscipennis ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.1
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: Goudwespen zijn fraaie insecten, met felle metaalkleuren in de tinten rood, groen en blauw. Ze parasiteren vaak bij bijen en angeldragende wespen. In dit artikel wordt de eerste vondst van Chrysis equestris voor Nederland beschreven, waarmee het aantal in Nederland gevonden soorten nu op 57 komt. Deze goudwesp parasiteert bij de plooivleugelwesp Discoelius zonalis. Ze wordt in haar hele areaal weinig gevangen.
  Keywords: Hymenoptera ; Chrysididae ; Chrysis equestris ; verspreiding ; biologie ; herkenning ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.81
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Caddisflies are a species rich insect order. The adults are moth-like, but their wings bear hairs instead of scales. The larvae are aquatic and live in self-constructed cases, made of plant material, sand or debris. The species are used as indicators of water quality, but much is still not known about their biology and ecology. In this paper the preferred substrates and phenology of the larvae of 13 species are described, using the data of a survey of two lowland streams in the east of the Netherlands.
  Keywords: Trichoptera ; ecology ; phenology ; Netherlands ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.19
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Steltmuggen lijken op langpootmuggen en zijn daar nauw aan verwant. Veel soorten zijn groot en karakteristiek gekleurd, maar toch zijn ze in Nederland nog weinig bestudeerd. Dit artikel bewijst dat er nog veel te ontdekken valt: in één jaar tijd zijn drie soorten gevonden die nog niet uit ons land bekend waren: Atypophthalmus inustus, Molophilus niger en Arctoconopa melampodia. Hiermee komt het totaal aantal soorten voor Nederland op 149. De nieuwe meldingen sluiten goed aan op het bekende verspreidingsgebied.
  Keywords: Diptera ; Limoniidae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.55
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Het kalkdoorntje is een zeldzame sprinkhanensoort, die vooral bekend is uit Zuid-Limburg en van enkele locaties in het rivierengebied. Over het voorkomen van dit kleine sprinkhaantje binnen de Gelderse Poort was lange tijd weinig bekend. Pas vanaf 2007 worden regelmatig waarnemingen gedaan. Toevallige waarnemingen op, voor de auteur, onverwachte locaties vormden de aanleiding voor een grondige inventarisatie in de jaren 2011-2013. Hieruit komt naar voren dat het kalkdoorntje een ruime verspreiding heeft binnen de Gelderse Poort en een meer diverse biotoopkeuze heeft dan voorheen bekend was.
  Keywords: Orthoptera ; Tetrigidae ; Tetrix tenuicornis ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.1
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Hoe een leek op het gebied van wespen en bijen toch een leuke vondst kan doen. Op zonnige dagen gaat de auteur regelmatig op ‘tuinsafari’. Een tuin waarin rekening wordt gehouden met vogels en insecten, door keuze van beplanting en het ophangen van insectenhotels. De inspanningen leverden op 23 juli 2014 een opvallende wesp op. In een bijna automatische reactie werden snel foto’s gemaakt, in de hoop ze later te kunnen determineren. De wesp vloog daarna weg en werd niet meer gezien. Na determinatie blijkt het reuzenertswesp Leucospis dorsigera te zijn, een nieuwe soort bronswesp voor Nederland.
  Keywords: Hymenoptera ; Chalcidoidea ; Leucospis dorsigera ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.111
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.
  Keywords: Polychaeta ; Maldanidae ; Micromaldane ornithochaeta ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.43
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De familie der sluipvliegen is één der soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel wordt wederom een soort voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is op 334.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Pexopsis aprica ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.17
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De catalogus van de Nederlandse kevers uit 2010 geeft het meest recente overzicht van de Nederlandse kevers. Er staan 372 soorten loopkevers op deze lijst. Per soort wordt een overzicht gegeven van de provincies waaruit waarnemingen bekend zijn. Voor elk zogenaamd provincierecord is een collectie-exemplaar aangeduid als bewijsexemplaar. Sinds 2010 is er veel nieuwe informatie over loopkevers bekend geworden. In dit artikel worden de wijzigingen in de lijst toegelicht.
  Keywords: Coleoptera ; Carabidae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.103
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: In August 2014 the exotic jellyfish Blackfordia virginica was captured in the harbour of Amsterdam. This is the first confirmed record of this species in the Netherlands, although in October 2013 a possible specimen was filmed and released. This indicates that the species might be established in the Amsterdam area, although repeated introduction with ballast water cannot be ruled out. In September 2014 hydrozoan polyp colonies closely resembling those of B. virginica were collected near IJmuiden in the Noordzeekanaal, a canal connecting Amsterdam with the North Sea at IJmuiden.
  Keywords: Cnidaria ; Hydrozoa ; Blackfordia virginica ; Netherlands ; exotic species ; distribution ; identification ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.55
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Wespblaaskoppen Leopoldius worden ondanks hun opvallende uiterlijk maar weinig waargenomen. De soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden en bovendien werden tot voor kort variabele kenmerken gebruikt, wat tot veel verwarring heeft geleid. Nu blijkt dat alleen vrouwtjes met zekerheid te herkennen zijn aan de vorm van het klampje. Dit is een lepelvormig uitsteeksel onder het vijfde achterlijfsegment. Het wordt gebruikt bij het afzetten van eieren op een gastheer. Waarschijnlijk zijn limonadewespen de belangrijkste gastheer van Leopoldius. In dit artikel wordt een nieuwe soort voor België en een nieuwe soort voor Luxemburg gemeld. Daarnaast wordt een overzicht geboden van waarnemingen in Nederland, België en Luxemburg en een sleutel tot de Noordwest-Europese soorten.
  Keywords: Diptera ; Conopidae ; Leopoldius ; Nederland ; België ; Luxemburg ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.27
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum is een eenvoudig te herkennen zweefvlieg. Tenminste, dat dachten we tot voor kort. Nu blijkt dat de bijna identieke X. dives en X. stackelbergi ook in Nederland rondvliegen. Gelukkig zijn er enkele kenmerken waarmee deze drie soorten citroenzweefvlieg in het veld redelijk herkenbaar blijken. In dit artikel bespreken we deze kenmerken en geven we informatie over verspreiding en vliegtijden van de drie soorten.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Xanthogramma dives ; Xanthogramma stackelbergi ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.37
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Zelfs in een goed onderzochte insectengroep als de zweefvliegen zijn nog altijd nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna te ontdekken. Ook in 2014 was het weer raak, dit keer in het fraaie natuurgebied rond de Drentsche Aa. Het lijkt niet toevallig dat deze aanvulling op de Nederlandse fauna juist hier werd gevonden. Deze vindplaats vult ecologische informatie uit het buitenland aan, waardoor langzamerhand een beeld begint te ontstaan van de levenswijze van deze zeldzame zweefvlieg, waarover tot voor kort weinig bekend was.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Cheilosia frontalis ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.75
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De doornkaakzandbij ziet er in het voorjaar een beetje anders uit dan in de zomer. Daarom worden de voorjaarsdieren door sommigen tot een andere soort beschouwd dan de zomerdieren. Uit Nederland zijn slechts drie exemplaren bekend: twee uit het voorjaar en één uit de zomer. Toevallig komen alle exemplaren uit hetzelfde gebied. Of is dit geen toeval?
  Keywords: Hymenoptera ; Apoidea ; Andrenidae ; Andrena trimmerana ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: Firm matching of genitals during copulation is of critical importance to effective insemination and thus, gene flow. During the evolution of insects, an effective position during copulation promoted higher fecundity through control over the act of mating or elimination of competitors. Usually during insect copulation, either twisting or flexing of the male abdomen occurs, and genitals remain symmetrically or asymmetrically disposed following changes in the mating position. However, it is always the dorsal side of the male genitalia that makes contact with the ventral side of female abdomen. Here we present the unusual case of a ‘belly-to-belly’ copulation, with symmetrically positioned male genitals and no twisting of the abdomen. During the mating of two species in the Stomaphis genus of large, tree dwelling aphids, the dwarfish male is attached to the underside of the female, with the ventral part of its genitals contacting the ventral part of female abdomen, and the aedeagus effectively inserted into the female genital organs. Interestingly, congeneric species do not exhibit this sort of mating, but differences in the genital plates of females, between species, may play an important role. These observations raise many questions concerning the possible dominant role of the female during mating and later, during mate guarding by male, which can lead to monandry in this generally polyandrous group of insects. It is possible that this sort of mating is either an adaptation to the competitive behaviour of other males or a consequence of the obligatory mutualistic relationship with ants, and the adaptation to specialised ecological niches enforced by this relationship. If ants do influence the mating habits of Stomaphis then it is possible that speciation in this group of insects, and phytophagous insects generally, is partially driven by their relationship with ants.
  Keywords: Aphididae ; dwarfism ; mate guarding ; sexual competition ; speciation ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Various articles (0013-8827) vol.74 (2014) nr.3 p.111
  Publication Date: 2014-06-03
  Description: Een recente vondst van de lindevouwmot (Phyllonorycter issikii) in Zuid-Holland duidt op een sterke uitbreiding van de soort in Nederland, die voorheen alleen uit de omgeving van Roermond bekend was. Dit sluit aan op de Europese verspreidingsgeschiedenis van Ph. issikii, met een gestage uitbreiding vanuit het oosten richting het westen sinds de jaren 1980. De herkenning van de soort, met name van de rupsen en de bladmijnen die zij maken op lindes, wordt besproken en tegelijk wordt er opgeroepen om vondsten te melden. De vraat aan lindes (Tilia) blijft in de meeste gevallen beperkt en zorgt niet voor verkleuring van het blad.
  Keywords: Faunistiek ; Gracillariidae ; Lepidoptera ; Phyllonorycter issikii ; Tilia ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.67
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Larven van kriebelmuggen komen uitsluitend voor in stromend water, waar ze met hun waaiervormige monddelen deeltjes filteren uit het voorbij stromende water. Het zijn goede indicatoren voor zuurstofrijk water. Tot nu toe was niet duidelijk welke soorten precies voorkomen in Nederland en België en de determinatie van kriebelmuggen wordt vaak als lastig beschouwd. Om dit te verhelpen, presenteren we hier determinatietabellen voor alle in Nederland en België voorkomende soorten, zowel voor larven van het laatste stadium als voor poppen.
  Keywords: Diptera ; Simuliidae ; Nederland ; België ; herkenning ; verspreiding ; ecologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.47
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Roofvliegen zijn met 40 Nederlandse soorten een vrij kleine groep, die behoorlijk goed is onderzocht. Het gebeurt dan ook niet vaak dat er een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna kan worden opgetekend. De meeste roofvliegen zijn grijze vliegen, zo niet de stamjagers van het genus Choerades. Dit zijn juist vrij opvallend gekleurde vliegen. Zo heeft de rode dennenstamjager Choerades gilvus een rood gekleurd achterlijf. Opmerkelijk genoeg blijkt dat in Nederland juist onder deze opvallende verschijning twee soorten schuilgaan.
  Keywords: Diptera ; Asilidae ; Choerades igneus ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.23
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding verwikkeld is. Met deze ontdekking komt het aantal Nederlandse Bruchus-soorten op zeven.
  Keywords: Coleoptera ; Chrysomelidae ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 60
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.93
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Ondanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindplaatsen in Drenthe is de soort nu van vijf vennen in Nederland bekend. Aanvullend worden de determinatiekenmerken aan de hand van foto’s geïllustreerd.
  Keywords: Trichoptera ; Molannidae ; Molanna albicans ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 61
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Zoologische Mededelingen (0024-0672) vol.88 (2014) nr.1 p.1
  Publication Date: 2015-02-02
  Description: A new species of the genus Dinotrema Foerster, 1862, D. brevis spec. nov. from Finland is described. A key to the species with modified wing veins is added.
  Keywords: Hymenoptera ; Braconidae ; Alysiinae ; Dinotrema brevis ; new species ; Palaearctic ; Finland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 62
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Zoologische Mededelingen (0024-0672) vol.88 (2014) nr.2 p.9
  Publication Date: 2015-02-02
  Description: A new species of the genus Sigalphus Latreille, 1802, S. anjae spec. nov. from southern Vietnam is described and illustrated. A key to the known species is added.
  Keywords: Hymenoptera ; Braconidae ; Sigalphinae ; Sigalphus anjae ; new species ; Oriental ; Vietnam ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 63
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.63
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Nieuw gevormd landschap, zoals jonge duinvalleien, opgespoten polders en bedrijventerreinen in ontwikkeling vormen de habitat van gespecialiseerde soorten. Je moet tegen een stootje kunnen om in een dergelijke zandige, schaars begroeide omgeving te overleven. Vooral langdurig warme, droge perioden vormen een probleem voor vochtminnende bodemdieren. De springstaartsoorten die hier overleven zijn warmteminnend en droogteresistent, een bijzondere combinatie voor bodemdieren. Dit geldt ook voor Entomobrya unostrigata, een nieuwe aanwinst voor de fauna van Noordwest-Europa. Er is een aantal populaties van deze soort op de Tweede Maasvlakte gevonden. De dieren zaten hier onder stenen en hout op opgespoten zand.
  Keywords: Collembola ; Entomobryidae ; Entomobrya unostrigata ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 64
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.11
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Astrobunus laevipes is een hooiwagen die via het Rijnbekken recentelijk ons land is binnengekomen. Er waren al vondsten langs de Waal en Nederrijn in Gelderland en het meest oostelijke puntje van de provincie Utrecht. Door gerichte inventarisaties kunnen wij de hooiwagen nu nieuw voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant melden. Daarnaast is er van A. laevipes nu ook een waarneming langs de IJssel en enkele westelijker in de provincie Utrecht. Allerlei rivierbegeleidende biotopen langs (uitlopers van) de Nederrijn en Waal worden al door deze opmerkelijke hooiwagen bevolkt, maar de noordelijke uitbreiding via de IJsselvallei lijkt veel trager te verlopen. De Maas lijkt nog niet bereikt.
  Keywords: Opiliones ; Astrobunus leavipes ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 65
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: For the first time eggs, larvae and pupae obtained by rearing are described for Astrapaeus, a monotypic West Palearctic rove beetle genus of a puzzling phylogenetic position within the megadiverse tribe Staphylinini. Morphology of the immature stages of Astrapaeus ulmi is compared to that of other members of the tribe and discussed in a phylogenetic context. Contrary to conventional systematics and in accordance with recently developed phylogenetic hypotheses based on morphology of adults, larval morphology supports the non-Quediina affiliation of Astrapaeus. Eggs and pupae provided fewer characters with putative phylogenetic signal. Under laboratory conditions, a peculiar preference for isopod prey was observed for A. ulmi. However, this could not be evaluated in an evolutionary context because of the lack of data on the diet of this and related taxa in nature.
  Keywords: egg ; feeding preference ; larva ; life cycle ; morphology ; phylogeny ; pupa ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 66
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.29
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Elfjes behoren tot de vroegste zweefvliegen die in het voorjaar uit de pop kruipen. Rond bloeiende wilgen wemelt het vaak van wilgenelfjes Melangyna lasiophthalma, waardoor het zoeken naar de zeldzamere soorten soms lastig is. Toch zijn de meeste soorten relatief makkelijk van elkaar te onderscheiden. Met de vondst van het Sachalinelfje M. pavlovskyi wordt het echter weer iets lastiger.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Melangyna pavlovskyi ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number