ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.81
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Caddisflies are a species rich insect order. The adults are moth-like, but their wings bear hairs instead of scales. The larvae are aquatic and live in self-constructed cases, made of plant material, sand or debris. The species are used as indicators of water quality, but much is still not known about their biology and ecology. In this paper the preferred substrates and phenology of the larvae of 13 species are described, using the data of a survey of two lowland streams in the east of the Netherlands.
  Keywords: Trichoptera ; ecology ; phenology ; Netherlands ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.1
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Hoe een leek op het gebied van wespen en bijen toch een leuke vondst kan doen. Op zonnige dagen gaat de auteur regelmatig op ‘tuinsafari’. Een tuin waarin rekening wordt gehouden met vogels en insecten, door keuze van beplanting en het ophangen van insectenhotels. De inspanningen leverden op 23 juli 2014 een opvallende wesp op. In een bijna automatische reactie werden snel foto’s gemaakt, in de hoop ze later te kunnen determineren. De wesp vloog daarna weg en werd niet meer gezien. Na determinatie blijkt het reuzenertswesp Leucospis dorsigera te zijn, een nieuwe soort bronswesp voor Nederland.
  Keywords: Hymenoptera ; Chalcidoidea ; Leucospis dorsigera ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.63
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Nieuw gevormd landschap, zoals jonge duinvalleien, opgespoten polders en bedrijventerreinen in ontwikkeling vormen de habitat van gespecialiseerde soorten. Je moet tegen een stootje kunnen om in een dergelijke zandige, schaars begroeide omgeving te overleven. Vooral langdurig warme, droge perioden vormen een probleem voor vochtminnende bodemdieren. De springstaartsoorten die hier overleven zijn warmteminnend en droogteresistent, een bijzondere combinatie voor bodemdieren. Dit geldt ook voor Entomobrya unostrigata, een nieuwe aanwinst voor de fauna van Noordwest-Europa. Er is een aantal populaties van deze soort op de Tweede Maasvlakte gevonden. De dieren zaten hier onder stenen en hout op opgespoten zand.
  Keywords: Collembola ; Entomobryidae ; Entomobrya unostrigata ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.43
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De familie der sluipvliegen is één der soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel wordt wederom een soort voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is op 334.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Pexopsis aprica ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Zoologische Mededelingen (0024-0672) vol.88 (2014) nr.1 p.1
  Publication Date: 2015-02-02
  Description: A new species of the genus Dinotrema Foerster, 1862, D. brevis spec. nov. from Finland is described. A key to the species with modified wing veins is added.
  Keywords: Hymenoptera ; Braconidae ; Alysiinae ; Dinotrema brevis ; new species ; Palaearctic ; Finland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Zoologische Mededelingen (0024-0672) vol.88 (2014) nr.2 p.9
  Publication Date: 2015-02-02
  Description: A new species of the genus Sigalphus Latreille, 1802, S. anjae spec. nov. from southern Vietnam is described and illustrated. A key to the known species is added.
  Keywords: Hymenoptera ; Braconidae ; Sigalphinae ; Sigalphus anjae ; new species ; Oriental ; Vietnam ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.17
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De catalogus van de Nederlandse kevers uit 2010 geeft het meest recente overzicht van de Nederlandse kevers. Er staan 372 soorten loopkevers op deze lijst. Per soort wordt een overzicht gegeven van de provincies waaruit waarnemingen bekend zijn. Voor elk zogenaamd provincierecord is een collectie-exemplaar aangeduid als bewijsexemplaar. Sinds 2010 is er veel nieuwe informatie over loopkevers bekend geworden. In dit artikel worden de wijzigingen in de lijst toegelicht.
  Keywords: Coleoptera ; Carabidae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.23
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Onlangs werd op een braakliggend terrein in Roermond de zaadkever Bruchus brachialis verzameld. Dit is de eerste Nederlandse vondst van deze zuidelijke soort. Een reeks recente waarnemingen uit de ons omringende landen laat zien dat deze soort al enige jaren in een noordwaartse areaaluitbreiding verwikkeld is. Met deze ontdekking komt het aantal Nederlandse Bruchus-soorten op zeven.
  Keywords: Coleoptera ; Chrysomelidae ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.37
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Zelfs in een goed onderzochte insectengroep als de zweefvliegen zijn nog altijd nieuwe soorten voor de Nederlandse fauna te ontdekken. Ook in 2014 was het weer raak, dit keer in het fraaie natuurgebied rond de Drentsche Aa. Het lijkt niet toevallig dat deze aanvulling op de Nederlandse fauna juist hier werd gevonden. Deze vindplaats vult ecologische informatie uit het buitenland aan, waardoor langzamerhand een beeld begint te ontstaan van de levenswijze van deze zeldzame zweefvlieg, waarover tot voor kort weinig bekend was.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Cheilosia frontalis ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.5
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Tweestaarten Diplura behoren met de springstaarten Collembola en beentasters Protura tot de Entognatha. Dat zijn kleine ongevleugelde bodemdieren met zes poten, die zich onderscheiden van de insecten door hun verzonken monddelen. Tot nu toe waren twee soorten voor Nederland gemeld, maar voor België 13. Tijdens een onderzoek naar in mierennesten levende organismen werden twee soorten gevonden die nog niet uit Nederland bekend waren. Verder onderzoek zal zeker nog meer nieuwe tweestaarten kunnen opleveren.
  Keywords: Diplura ; Nederland ; Campodea lubbocki ; Campodea plusiochaeta ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.1
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Wie een steen of boomstronk omkeert en voor het eerst een Trogulus opmerkt, zal dit bizarre beest niet direct associëren met een hooiwagen. Met de korte, stevige poten, het afgeplatte achterlijf dat overdekt is met strooisel en zand, en een trage manier van voortbewegen is het een ongewone verschijning. De soorten van dit geslacht zijn bodembewoners die zich voornamelijk voeden met kleine huisjesslakken. Uit ons land waren tot nu toe twee soorten bekend. De identiteit van een van die twee was lang onzeker, maar door nieuwe inzichten is nu duidelijk om welke soort het werkelijk gaat. In Nederland blijkt bovendien nog een derde soort voor te komen, die hier voor het eerst gemeld wordt.
  Keywords: Opiliones ; Trogulidae ; Trogulus ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.67
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Larven van kriebelmuggen komen uitsluitend voor in stromend water, waar ze met hun waaiervormige monddelen deeltjes filteren uit het voorbij stromende water. Het zijn goede indicatoren voor zuurstofrijk water. Tot nu toe was niet duidelijk welke soorten precies voorkomen in Nederland en België en de determinatie van kriebelmuggen wordt vaak als lastig beschouwd. Om dit te verhelpen, presenteren we hier determinatietabellen voor alle in Nederland en België voorkomende soorten, zowel voor larven van het laatste stadium als voor poppen.
  Keywords: Diptera ; Simuliidae ; Nederland ; België ; herkenning ; verspreiding ; ecologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.55
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Wespblaaskoppen Leopoldius worden ondanks hun opvallende uiterlijk maar weinig waargenomen. De soorten zijn lastig van elkaar te onderscheiden en bovendien werden tot voor kort variabele kenmerken gebruikt, wat tot veel verwarring heeft geleid. Nu blijkt dat alleen vrouwtjes met zekerheid te herkennen zijn aan de vorm van het klampje. Dit is een lepelvormig uitsteeksel onder het vijfde achterlijfsegment. Het wordt gebruikt bij het afzetten van eieren op een gastheer. Waarschijnlijk zijn limonadewespen de belangrijkste gastheer van Leopoldius. In dit artikel wordt een nieuwe soort voor België en een nieuwe soort voor Luxemburg gemeld. Daarnaast wordt een overzicht geboden van waarnemingen in Nederland, België en Luxemburg en een sleutel tot de Noordwest-Europese soorten.
  Keywords: Diptera ; Conopidae ; Leopoldius ; Nederland ; België ; Luxemburg ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.75
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De doornkaakzandbij ziet er in het voorjaar een beetje anders uit dan in de zomer. Daarom worden de voorjaarsdieren door sommigen tot een andere soort beschouwd dan de zomerdieren. Uit Nederland zijn slechts drie exemplaren bekend: twee uit het voorjaar en één uit de zomer. Toevallig komen alle exemplaren uit hetzelfde gebied. Of is dit geen toeval?
  Keywords: Hymenoptera ; Apoidea ; Andrenidae ; Andrena trimmerana ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.33
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Zwarte vliegen behoren tot de muggen, maar door hun korte antennen doen ze oppervlakkig aan vliegen denken. De mannetjes zien er met hun grote kop en grote ogen heel anders uit dan de vrouwtjes, die een kleine kop met kleine ogen hebben. In het voorjaar vormen sommige soorten opvallend grote zwermen op windluwe plekken. Aan de 17 soorten die reeds uit Nederland bekend waren, kan er nu één worden toegevoegd: Bibio venosus.
  Keywords: Diptera ; Bibionidae ; Bibio venosus ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.19
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Steltmuggen lijken op langpootmuggen en zijn daar nauw aan verwant. Veel soorten zijn groot en karakteristiek gekleurd, maar toch zijn ze in Nederland nog weinig bestudeerd. Dit artikel bewijst dat er nog veel te ontdekken valt: in één jaar tijd zijn drie soorten gevonden die nog niet uit ons land bekend waren: Atypophthalmus inustus, Molophilus niger en Arctoconopa melampodia. Hiermee komt het totaal aantal soorten voor Nederland op 149. De nieuwe meldingen sluiten goed aan op het bekende verspreidingsgebied.
  Keywords: Diptera ; Limoniidae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.29
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Elfjes behoren tot de vroegste zweefvliegen die in het voorjaar uit de pop kruipen. Rond bloeiende wilgen wemelt het vaak van wilgenelfjes Melangyna lasiophthalma, waardoor het zoeken naar de zeldzamere soorten soms lastig is. Toch zijn de meeste soorten relatief makkelijk van elkaar te onderscheiden. Met de vondst van het Sachalinelfje M. pavlovskyi wordt het echter weer iets lastiger.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Melangyna pavlovskyi ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.55
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Het kalkdoorntje is een zeldzame sprinkhanensoort, die vooral bekend is uit Zuid-Limburg en van enkele locaties in het rivierengebied. Over het voorkomen van dit kleine sprinkhaantje binnen de Gelderse Poort was lange tijd weinig bekend. Pas vanaf 2007 worden regelmatig waarnemingen gedaan. Toevallige waarnemingen op, voor de auteur, onverwachte locaties vormden de aanleiding voor een grondige inventarisatie in de jaren 2011-2013. Hieruit komt naar voren dat het kalkdoorntje een ruime verspreiding heeft binnen de Gelderse Poort en een meer diverse biotoopkeuze heeft dan voorheen bekend was.
  Keywords: Orthoptera ; Tetrigidae ; Tetrix tenuicornis ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.37
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Slakkendodende vliegen danken hun naam aan hun roofzuchtige, parasitaire larven, die het op slakken gemunt hebben. Uit België en Nederland zijn circa 60 soorten uit deze familie bekend, maar er zijn er zeker meer te ontdekken. Dit artikel meldt een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna uit het genus Psacadina, dat in beide landen drie soorten telt. De herkenning en het voorkomen van de drie soorten wordt uitgebreid besproken.
  Keywords: Diptera ; Sciomyzidae ; Psacadina ; Nederland ; België ; biologie ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.111
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Mariene borstelwormen vormen een ecologisch belangrijke, soortenrijke groep. Van diverse families is niet veel bekend over het voorkomen in Nederland en de bamboewormen (familie Maldanidae) behoren tot de slechtst bekende groepen. Bamboewormen danken hun naam aan de lange en aan het uiteinde verdikte segmenten. In dit artikel wordt een nieuwe bamboeworm voor Nederland besproken en een opsomming gegeven van de nu bekende inheemse soorten.
  Keywords: Polychaeta ; Maldanidae ; Micromaldane ornithochaeta ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.93
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Ondanks de fors toegenomen aandacht voor watermacrofauna sinds begin jaren 1980 is de schietmot Molanna albicans maar sporadisch aangetroffen. In dit artikel wordt de eerste larvenvondst van M. albicans buiten Drenthe beschreven. Samen met de vindplaatsen in Drenthe is de soort nu van vijf vennen in Nederland bekend. Aanvullend worden de determinatiekenmerken aan de hand van foto’s geïllustreerd.
  Keywords: Trichoptera ; Molannidae ; Molanna albicans ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.27
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De gewone citroenzweefvlieg Xanthogramma pedissequum is een eenvoudig te herkennen zweefvlieg. Tenminste, dat dachten we tot voor kort. Nu blijkt dat de bijna identieke X. dives en X. stackelbergi ook in Nederland rondvliegen. Gelukkig zijn er enkele kenmerken waarmee deze drie soorten citroenzweefvlieg in het veld redelijk herkenbaar blijken. In dit artikel bespreken we deze kenmerken en geven we informatie over verspreiding en vliegtijden van de drie soorten.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Xanthogramma dives ; Xanthogramma stackelbergi ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.103
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: In August 2014 the exotic jellyfish Blackfordia virginica was captured in the harbour of Amsterdam. This is the first confirmed record of this species in the Netherlands, although in October 2013 a possible specimen was filmed and released. This indicates that the species might be established in the Amsterdam area, although repeated introduction with ballast water cannot be ruled out. In September 2014 hydrozoan polyp colonies closely resembling those of B. virginica were collected near IJmuiden in the Noordzeekanaal, a canal connecting Amsterdam with the North Sea at IJmuiden.
  Keywords: Cnidaria ; Hydrozoa ; Blackfordia virginica ; Netherlands ; exotic species ; distribution ; identification ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 24
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.47
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Roofvliegen zijn met 40 Nederlandse soorten een vrij kleine groep, die behoorlijk goed is onderzocht. Het gebeurt dan ook niet vaak dat er een nieuwe soort voor de Nederlandse fauna kan worden opgetekend. De meeste roofvliegen zijn grijze vliegen, zo niet de stamjagers van het genus Choerades. Dit zijn juist vrij opvallend gekleurde vliegen. Zo heeft de rode dennenstamjager Choerades gilvus een rood gekleurd achterlijf. Opmerkelijk genoeg blijkt dat in Nederland juist onder deze opvallende verschijning twee soorten schuilgaan.
  Keywords: Diptera ; Asilidae ; Choerades igneus ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 25
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.71
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De Polychaeta vormen een groep van vrijwel uitsluitend mariene wormen, gekenmerkt door een geleed lichaam met aan de meeste leden een tamelijk groot aantal borstels. Het is een soortenrijke groep; ze spelen een belangrijke rol in de ecologie en diversiteit van vooral zachte, maar ook harde zeebodems. In vergelijking met de kreeftachtigen en weekdieren, eveneens soortenrijke groepen in dezelfde biotoop, zijn borstelwormen minder goed onderzocht. In dit artikel wordt de zeerups Fimbriosthenelais minor nieuw voor ons land gemeld. Met name op stenige en schelprijke bodems zijn nog meer nieuwe borstelwormen voor ons land te verwachten.
  Keywords: Polychaeta ; Sigalionidae ; Fimbriosthenelais minor ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 26
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.11
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Astrobunus laevipes is een hooiwagen die via het Rijnbekken recentelijk ons land is binnengekomen. Er waren al vondsten langs de Waal en Nederrijn in Gelderland en het meest oostelijke puntje van de provincie Utrecht. Door gerichte inventarisaties kunnen wij de hooiwagen nu nieuw voor de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant melden. Daarnaast is er van A. laevipes nu ook een waarneming langs de IJssel en enkele westelijker in de provincie Utrecht. Allerlei rivierbegeleidende biotopen langs (uitlopers van) de Nederrijn en Waal worden al door deze opmerkelijke hooiwagen bevolkt, maar de noordelijke uitbreiding via de IJsselvallei lijkt veel trager te verlopen. De Maas lijkt nog niet bereikt.
  Keywords: Opiliones ; Astrobunus leavipes ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 27
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.47
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Slakkendodende vliegen zijn nog relatief slecht onderzocht in ons land, zeker de kleine soorten. De vertegenwoordigers van het genus Anticheta zijn kleine vliegjes, waarvan slechts twee soorten uit ons land bekend waren. Uitgebreider onderzoek, zowel in collecties als in het veld, heeft twee nieuwe soorten voor de fauna aan het licht gebracht: Anticheta nigra en A. obliviosa. Van de eerste soort waren wereldwijd slechts acht exemplaren bekend.
  Keywords: Diptera ; Sciomyzidae ; Anticheta ; Nederland ; herkenning ; biologie ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 28
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.9
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Jalla dumosa is een in Nederland zeer zeldzame pentatomide, die in 1969 voor het laatst was waargenomen op Terschelling. Na 45 jaren zonder waarnemingen werd ze in 2014 weer in klein aantal waargenomen in de Kooiduinen op Ameland. Rupsen van onder andere de duinparelmoervlinder en de sint-jansvlinder stonden daar op het menu. In deze bijdrage wordt informatie samengevat over de vondsten in Nederland, de biologie en de verspreiding van de soort.
  Keywords: Heteroptera ; Pentatomidae ; Jalla dumosa ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 29
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: Firm matching of genitals during copulation is of critical importance to effective insemination and thus, gene flow. During the evolution of insects, an effective position during copulation promoted higher fecundity through control over the act of mating or elimination of competitors. Usually during insect copulation, either twisting or flexing of the male abdomen occurs, and genitals remain symmetrically or asymmetrically disposed following changes in the mating position. However, it is always the dorsal side of the male genitalia that makes contact with the ventral side of female abdomen. Here we present the unusual case of a ‘belly-to-belly’ copulation, with symmetrically positioned male genitals and no twisting of the abdomen. During the mating of two species in the Stomaphis genus of large, tree dwelling aphids, the dwarfish male is attached to the underside of the female, with the ventral part of its genitals contacting the ventral part of female abdomen, and the aedeagus effectively inserted into the female genital organs. Interestingly, congeneric species do not exhibit this sort of mating, but differences in the genital plates of females, between species, may play an important role. These observations raise many questions concerning the possible dominant role of the female during mating and later, during mate guarding by male, which can lead to monandry in this generally polyandrous group of insects. It is possible that this sort of mating is either an adaptation to the competitive behaviour of other males or a consequence of the obligatory mutualistic relationship with ants, and the adaptation to specialised ecological niches enforced by this relationship. If ants do influence the mating habits of Stomaphis then it is possible that speciation in this group of insects, and phytophagous insects generally, is partially driven by their relationship with ants.
  Keywords: Aphididae ; dwarfism ; mate guarding ; sexual competition ; speciation ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 30
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Various articles (0013-8827) vol.74 (2014) nr.3 p.111
  Publication Date: 2014-06-03
  Description: Een recente vondst van de lindevouwmot (Phyllonorycter issikii) in Zuid-Holland duidt op een sterke uitbreiding van de soort in Nederland, die voorheen alleen uit de omgeving van Roermond bekend was. Dit sluit aan op de Europese verspreidingsgeschiedenis van Ph. issikii, met een gestage uitbreiding vanuit het oosten richting het westen sinds de jaren 1980. De herkenning van de soort, met name van de rupsen en de bladmijnen die zij maken op lindes, wordt besproken en tegelijk wordt er opgeroepen om vondsten te melden. De vraat aan lindes (Tilia) blijft in de meeste gevallen beperkt en zorgt niet voor verkleuring van het blad.
  Keywords: Faunistiek ; Gracillariidae ; Lepidoptera ; Phyllonorycter issikii ; Tilia ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 31
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: For the first time eggs, larvae and pupae obtained by rearing are described for Astrapaeus, a monotypic West Palearctic rove beetle genus of a puzzling phylogenetic position within the megadiverse tribe Staphylinini. Morphology of the immature stages of Astrapaeus ulmi is compared to that of other members of the tribe and discussed in a phylogenetic context. Contrary to conventional systematics and in accordance with recently developed phylogenetic hypotheses based on morphology of adults, larval morphology supports the non-Quediina affiliation of Astrapaeus. Eggs and pupae provided fewer characters with putative phylogenetic signal. Under laboratory conditions, a peculiar preference for isopod prey was observed for A. ulmi. However, this could not be evaluated in an evolutionary context because of the lack of data on the diet of this and related taxa in nature.
  Keywords: egg ; feeding preference ; larva ; life cycle ; morphology ; phylogeny ; pupa ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 32
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.43
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Onze fauna verandert en de mariene fauna is daarop geen uitzondering. Zuidelijke soorten koloniseren onze kustwateren en exotische soorten worden door de mens aangevoerd. Voor sommige soorten is niet duidelijk waarom ze hier opduiken. De sterk veranderende kustbiotopen spelen ongetwijfeld eveneens een rol. Een niet-aflatende stroom onverwachte soorten, soms zelfs behorend tot nieuwe genera en zelfs families maken faunistisch onderzoek in de kustwateren verrassend en boeiend. In het kader van een inventarisatie van kreeftachtigen in het Deltagebied werden in de Oosterschelde bij Zierikzee verscheidene kleine monsters genomen van diverse substraten. De monsters van roodwieren bevatten een aantal opmerkelijke soorten. Dit artikel behandelt Uromunna spec., een zeepissebeddensoort van een familie die in ons land nog niet was aangetroffen.
  Keywords: Isopoda ; Munnidae ; Nederland ; Uromunna ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 33
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.15
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: In de bodem van de Noordzee leeft een bijzondere groep van kreeften. Zij brengen hun leven door in een ondergronds gangenstelsel: de molkreeften. Het zijn algemene bewoners van het Friese Front, de Oestergronden en de Klaverbank. In, op en bij deze kreeften leven verschillende andere diersoorten: parasitaire pissebedden, een mosdiertje en twee soorten tweekleppigen. Deze bijdrage gaat in op de ecologie van de molkreeften en hun symbionten.
  Keywords: Decapoda ; Upogebiidae ; Upogebia ; Nederland ; biology ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 34
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.9
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Cucujus cinnaberinus is een recent voor Nederland ontdekte soort. De kever staat op de Habitatrichtlijn, wat onder meer betekent dat hij beschermd is en dat de populatie gemonitord dient te worden. Inventarisatie en monitoring gebeurt in het algemeen door het weghalen van schors van recent gestorven bomen. Hierdoor wordt het leefgebied van de kever echter flink aangetast. Wij voerden een klein onderzoek uit naar de mogelijkheden om C. cinnaberinus te vangen in azijnzuurvallen, zodat de habitat intact gelaten kan worden en de soort toch geïnventariseerd kan worden. Tijdens het voorjaar van 2013 werden vier vallen opgehangen op een locatie waar zich een populatie van deze soort bevindt. Er werden slechts twee individuen verzameld; de vangmethode lijkt dus niet bijzonder geschikt.
  Keywords: Coleoptera ; Cucujidae ; Cucujus cinnaberinus ; methode ; inventarisatie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 35
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.89
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: De larven van Trichoptera heten kokerjuffers en leven in het water. Veel soorten bouwen een kokertje van zand, takjes of ander materiaal, vandaar de Nederlandse naam. De volwassen dieren lijken wel wat op nachtvlinders en worden schietmotten genoemd. De laatste jaren heeft het onderzoek naar deze dieren een grote vlucht genomen. Enerzijds spelen ze een rol als indicator voor de waterkwaliteit. De larven worden dan ook veel verzameld tijdens macrofaunabemonsteringen door waterschappen. Anderzijds is er een groeiende groep entomologen die schietmotten bestudeert. In dit artikel wordt Ecclisopteryx dalecarlica voorgesteld, een nieuwe soort voor Nederland.
  Keywords: Trichoptera ; Limnephilidae ; Ecclisopteryx dalecarlica ; Nederland ; Belgie ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 36
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.1
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Met enige regelmaat duiken nieuwe springstaartsoorten op in ons land. Het vinden van een nieuwe soort is soms op toeval gebaseerd. Op een foto van een sprinkhaan was naast de linker voorpoot een klein, donker vlekje te zien. Uitvergroot bleek het om een klein springstaartje te gaan. Het zwart-wit gestreepte patroon liet geen ruimte voor twijfel over de determinatie: Fasciosminthurus quinquefasciatus, een nieuwe springstaart voor de Nederlandse fauna. In dit artikel wordt het genus en de soort voorgesteld, beschrijven we de habitat en geven we informatie over de verspreiding in de rest van Europa.
  Keywords: Collembola ; Bourletiellidae ; Fasciosminthurus quinquefasciatus ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 37
  Publication Date: 2015-01-20
  Description: Nachtvlinders zijn prachtige insecten met een intrigerende leefwijze en een grote ecologische betekenis. Daarom verdienen ze een plaats in het Nederlandse natuurbeleid en dienen ze effectief beschermd te worden. Dat is de boodschap die De Vlinderstichting en de Werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland met dit boek willen uitdragen.
  Keywords: nachtvlinders ; lepidoptera ; entomologie ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Book (monograph)
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 38
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: Maniola butterflies undergo summer dormancy in dry and hot habitats and deposit their eggs only in early autumn when conditions become more favourable for their offspring. Female individuals of this genus are therefore relatively long-lived. For long-lived butterflies adult diet is of particular importance. We tested if added amino acids in nectar substitute fed to the butterflies affected timing of oviposition, fecundity and longevity. A hundred Maniola females were sampled from Mediterranean and Central European populations and made to oviposit under controlled laboratory conditions. Forty individuals were offered sucrose solution with additional amino acids while the remainder were fed with plain sucrose solution. We found that egg-laying strategies and longevity depended on geographic provenance rather than diet. Supplementary amino acids in adult diet did neither prolong lifetime nor increase total egg production. Maniola females from Sardinia started to lay eggs at least 20 days later relative to Central European M. jurtina and lived three times as long. Mediterranean individuals had on average twice the length of reproductive period and lifespan relative to Central European ones, and individuals of Pannonian origin lived longer than Alpine butterflies. Average total egg numbers were 200-350 eggs per female and did not differ significantly between populations. The fact that oviposition strategy could not be altered through diet may indicate that for univoltine butterflies, like Maniola, diet-quality at the adult stage is less important than endogenous factors, or factors the butterflies are exposed to in an earlier developmental stage than the imago. Oviposition strategy closely matched the climatic conditions that prevail in the geographic regions where these butterflies fly.
  Keywords: butterfly ecology ; oviposition ; longevity ; Maniola ; summer dormancy ; nectar amino acids ; Nymphalidae ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 39
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.79
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: The relative sensitivities of 309 common invertebrate species in Dutch marine waters are presented for environmental and anthropogenic pressures like organic enrichment, sedimentation and fisheries. The species were furthermore appointed to trophic groups like suspension and deposit feeders. The Dutch Ministry of Infrastructure and the Environment uses these data when calculating the Benthic Ecosystem Quality Index 2 and the Infaunal Trophic Index. These metrics aid in the mandatory monitoring of ecological quality for example for the European Water Framework Directive. The common Dutch species were selected based on their abundance according to, 1. the mwtl dataset including results of on-going monitoring programs issued by the Ministry, 2. the monitoring by volunteer scuba-divers for the anemoon Foundation and 3. the monitoring of fouling plates for the project setl.
  Keywords: macrozoobenthos ; marine ; Netherlands ; environment ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 40
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.31
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: This paper describes the discovery of a settled juvenile specimen of the stomatopod Platysquilla eusebia on the Dutch part of the Dogger Bank in the central North Sea. This is the northernmost record in Europe. The species is native to the Mediterranean and to the Atlantic coast from Portugal up to France. Further investigations have to show if the species already forms populations this far north. As the planktonic stages of P. eusebia have already been recorded in prior years, the establishment of the species should not be a problem, providing the circumstances are favourable.
  Keywords: Malacostraca ; Stomatopoda ; Platysquilla eusebia ; distribution ; Netherlands ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 41
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.1
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Bryozoa or moss animals constitute a conspicuous and species-rich component of hardsubstrate benthic communities in marine and estuarine habitats. To gain insight into the biodiversity of these habitats, knowledge of bryozoan species is indispensable. Since the last comprehensive publication on Dutch species in 2004 much new information has become available. Particularly from the Dutch part of the Continental Flat of the North Sea, the largest natural area of the Netherlands, many new records have been collected. Other reasons to present an updated review are changes in nomenclature, the arrival of some exotic species and identification issues.
  Keywords: Bryozoa ; Netherlands ; checklist ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 42
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.15
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Snuitvliegen zijn rare snuiters onder de zweefvliegen. Ze hebben een verlengd gezicht en een lange tong. Hiermee kunnen ze foerageren op bloemen met diepliggende nectar, in tegenstelling tot de meeste andere zweefvliegen. Als genus zijn de vliegen makkelijk herkenbaar, maar de zeer zeldzame soorten tussen de zeer algemene gewone snuitvlieg uithalen was niet altijd even makkelijk. In dit artikel wordt de herontdekking van de rode snuitvlieg beschreven en een tabel gegeven voor de drie Noordwest-Europese soorten.
  Keywords: Diptera ; Syrphidae ; Rhingia rostrata ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 43
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.55
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Hongerwespen behoren tot de grote groep van de sluipwespen. Het zijn slanke wespjes die typisch met hangende pootjes vliegen, waarbij de verbrede achterschenen opvallen. Ze parasiteren bijen en mogelijk ook bepaalde angeldragende wespen en worden daarom vaak bij bijenhotels waargenomen. In het kader van dit artikel zijn de meldingen van Nederlandse hongerwespen kritisch beschouwd. In totaal zijn nu negen soorten uit ons land bekend, waarvan er hier maar liefst zes voor het eerst worden gemeld.
  Keywords: Hymenoptera ; Evanioidea ; Gasteruptiidae ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 44
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.35
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Heleomyzidae zijn kleine tot middelgrote vliegen. Ze krijgen niet veel aandacht, omdat de meeste soorten een nogal verborgen leven leiden en bovendien niet opvallend gekleurd of getekend zijn. De Nederlandse familienaam, afvalvliegen, is voor de meeste soorten niet echt passend, maar veel soorten van de subfamilie Heteromyzinae, waartoe Tephrochlaena oraria behoort, worden dan wel weer vaker rond afval aangetroffen. Tephrochlaena oraria is echter in meerdere opzichten een buitenbeentje. Met deze soort komt de lijst van Nederlandse Heleomyzidae op 49.
  Keywords: Diptera ; Heleomyzidae ; Tephrochlaena oraria ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 45
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.95
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: The tanaid Zeuxo holdichi, described in 1990 from Arcachon Bay in southwest France, has since then been recorded from west Portugal to northern Brittany and southwest England. The species is recorded here from the Netherlands, a further northward expansion of the range. It is hypothesised that Z. holdichi may be non-native to Europe.
  Keywords: Crustacea ; Tanaidae ; Zeuxo holdichi ; Netherlands ; distribution ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 46
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.35
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: De boomkrekel is een slanke geelbruine krekel, die vooral opvalt door zijn melodieuze zang. Vroeger moest je naar Frankrijk om dit geluid te horen, maar tegenwoordig heerst ook in het rivierengebied bij Nijmegen een mediterrane sfeer. De boomkrekel is in 2004 voor het eerst langs de Waal gevonden en heeft zich daarna uitgebreid. In 2010 en 2011 heeft de Flora- en faunawerkgroep Gelderse Poort met vele vrijwilligers onderzoek gedaan naar de precieze verspreiding. In totaal werd de boomkrekel in 57 kilometerhokken gevonden en de verwachting is dat de soort zich de komende jaren verder zal uitbreiden.
  Keywords: Orthoptera ; Oecanthus pellucens ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 47
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.69
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: As most of the sea bottom in the Dutch part of the North Sea consists of sand, marine fauna that live in association with hard substrates are rarely monitored. We report here on the results of a species inventory in June 2011 done by scuba-diving while focusing on a wreck on the Dogger Bank and on rocky bottoms on the Cleaver Bank. This resulted in various new records of species for the Dutch part of the North Sea. This result appeared for a large part linked to the added value of monitoring with scuba-divers. It is therefore concluded that scuba-divers should be used in addition to the more traditional monitoring methods in which dredges and grabs are used, if one aims at getting an accurate view of the biodiversity present in marine regions like the North Sea.
  Keywords: biodiversity ; hard substrata ; Netherlands ; marine ; scuba-diving ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 48
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.59
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Five years after the commissioning of the offshore wind farm Egmond aan Zee, the monopiles and the rocks of the scour protection layers were covered by a wide variety of marine organisms. This paper describes the results of qualitative and quantitative assessments carried out in 2008 and 2011. The assessments were based on video footage, pictures and samples collected by divers at three different wind turbines. The ecological relevance of identified taxa is also discussed.
  Keywords: offshore wind farms ; Netherlands ; biodiversity ; benthic zone ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 49
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.41 (2013) p.49
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: This paper reports on observations made during wreck dive expeditions in 2010-2012, in order to investigate the ecological relevance of shipwrecks on the Dutch Continental Shelf (dcs). Shipwrecks are biodiversity hotspots. The number of species recorded on shipwrecks is similar to the number of species found in soft bottoms of the entire dcs. The soft substrates, however, represent a vastly larger habitat on the dcs than the shipwrecks. Amongst many other taxa, juvenile and large Atlantic cod, linear skeleton shrimp, goldsinny wrasses and leopard spotted gobies were found in the shipwreck habitats. The presence of these important species and their absence from many other habitats, illustrate that shipwrecks function as key habitats, nurseries, and refugia that are rare or absent anywhere else in the Netherlands.
  Keywords: shipwrecks ; Netherlands ; biodiversity ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 50
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: During an expedition with scuba-divers to the Dutch part of the Brown Ridge in the central North Sea in June 2013, two colonies of the jewel anemone Corynactis viridis were found on the wreck Anna Graebe. With the jewel anemone both a new species and a new animal order, the Corallimorpharia, are added to the autochthonous fauna of the Netherlands. This species typically occurs in the Mediterranean and along the Atlantic coast from Portugal and the west British Isles up to Shetland. As other records of settled colonies of C. viridis in the North Sea were recently reported from Belgian, German and English waters, it is concluded that the jewel anemone, which used to be known as an occasional visitor, should now be considered autochthonous in the North Sea.
  Keywords: Cnidaria ; Corallimorpharia ; Netherlands ; Corynactis viridis ; distribution ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 51
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.49
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: De roodbruine heiderouwzwever Exoprosopa capucina is een fraaie en karakteristieke koffiebruine verschijning op de Nederlandse heideterreinen. Zoals veel wolzwevers is deze te herkennen aan de vleugeltekening en de kleur van de lichaamsbeharing. Echter naarmate de dieren ouder worden verliezen ze deze beharing en wordt de determinatie lastiger. Vermoedelijk heeft het verfomfaaide uiterlijk van een vrouwtje Exoprosopa cleomene er voor gezorgd dat deze ruim 50 jaar onopgemerkt tussen de exemplaren van E. capucina heeft gestaan.
  Keywords: Diptera ; Bombyliidae ; Exoprosopa cleomene ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 52
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.23
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Wolzwevers zijn vliegen waarvan de larven parasitair leven bij andere insecten. Wolzwevers van het genus Villa veroorzaken vaak determinatieproblemen. Deze problemen lijken verleden tijd met recent gepubliceerde taxonomische inzichten. Eindelijk konden nu ook de Nederlandse exemplaren van dit genus op naam gebracht worden. Deze bleken te behoren tot vier soorten, waarvan er twee vermoedelijk reeds zijn verdwenen.
  Keywords: Diptera ; Bombyliidae ; Villa hottentotta ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 53
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Sluipwespen van de groep van de Polysphinctini hebben een bijzondere levenswijze. Het vrouwtje van wesp legt een eitje op het achterlijf van een spin. Wanneer het eitje is uitgekomen brengt de larve haar hele leven op het achterlijf van de spin door. Ze maakt kleine wondjes in de huid en voedt zich met lichaamsvloeistof van de spin. Na verloop van tijd ontwikkelt de larve bulten op de rug, een teken dat ze bijna volgroeid is. Ze zuigt dan de spin leeg, de ‘grote slurp’ genaamd, en verpopt zich in het web. In dit artikel wordt de levenswijze van één van deze soorten, Acrodactyla quadrisculpta, voor het eerst beschreven en geïllustreerd.
  Keywords: Hymenoptera ; Ichneumonidae ; Araneae ; Tetragnathidae ; biologie ; Nederland ; Acrodactyla quadrisculpta ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 54
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.7
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: In de afgelopen jaren werd op verschillende plekken in Nederland een houtzwamkever gevonden die tot nu toe niet officieel gemeld werd: Sulcacis bidentulus. Deze soort valt binnen de zeer eenvormige familie Ciidae op door de kleur van de dekschilden, die duidelijk iets lichter bruin zijn dan de rest van het lichaam. De soort zou zich ontwikkelen in de bleke borstelkurkzwam, die voornamelijk op populieren groeit. Oudere vondsten ontbreken en de ontdekking van deze soort op meerdere locaties duidt op een recente vestiging in ons land. Dit sluit aan bij de geconstateerde uitbreiding in Midden-Europa.
  Keywords: Coleoptera ; Ciidae ; Sulcacis bidentulus ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 55
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.39 (2013) p.15
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: De bladwespgenera Phyllocolpa, Tubpontania, Pontania en Euura hebben gemeenschappelijk dat ze gallen vormen op wilg. Recentelijk is er veel vernieuwend taxonomisch werk verricht aan deze groepen. In dit artikel wordt de Nederlandse situatie samengevat. Uit oudere literatuur waren 18 soorten bekend en in het recent gepubliceerde gallenboek worden nog eens 11 soorten voor het eerst voor ons land vermeld. In dit artikel worden nog acht soorten aan de lijst toegevoegd en twee soorten worden van de lijst afgevoerd. In totaal zijn nu 35 soorten galvormende bladwespen van wilg uit Nederland bekend.
  Keywords: Hymenoptera ; Tenthredinidae ; Nematinae ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 56
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.39
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: De gouden kegelbij Coelioxys aurolimbata is uit ons land recent alleen bekend uit de zuidelijke helft van Limburg. Vóór 1960 kwam deze parasiet van de lathyrusbij Chalicodoma ericetorum ook in het rivierengebied voor. In juli van dit jaar werd de gouden kegelbij gevangen in Duiven. Mogelijk is dit de voorbode van een herovering van het rivierengebied door deze bedreigde soort.
  Keywords: Hymenoptera ; Apoidea ; Megachilidae ; Nederland ; Coelioxys aurolimbata ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 57
  Publication Date: 2014-03-25
  Description: Tijdens het project om van alle Noord-Europese vlinders de DNA-barcode te bepalen, zijn bij Phalonidia manniana, in voornamelijk Scandinavisch materiaal, twee clusters gevonden. Bij verder morfologisch onderzoek zijn constante verschillen gevonden in het uiterlijk en de mannelijke en vrouwelijke genitaliën, die het DNA-onderzoek ondersteunen. Uit kweekresultaten werden vervolgens aanvullende gegevens bekend over een verschillende levenswijze van de twee clusters. Mutanen en collega’s concluderen dat het hier gaat om twee soorten: Ph. manniana en Ph. udana. Beide soorten blijken in Nederland voor te komen. Op basis van onderzoek in enkele collecties hebben we de Nederlandse verspreiding in beeld gebracht. Verder vermelden we enkele interessante buitenlandse waarnemingen. Door middel van afbeeldingen van de imago’s en genitaliën hopen wij verder onderzoek van de Nederlandse situatie te bevorderen. Ook hebben wij de DNA-barcode van het Nederlandse materiaal vergeleken met die van het Scandinavisch materiaal.
  Keywords: DNA-barcodering ; faunistiek ; nieuw voor Nederland ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 58
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Contributions to Zoology (1383-4517) vol.82 (2013) nr.4 p.171
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: The European Alps support several ground beetle Nebria (Nebriola) species, which are morphologically similar. A study conducted on a Nebriola population located between the Eastern Pennine and Western Lepontine Italian Alps revealed the presence of two species, Nebria (Nebriola) cordicollis and N. (Nebriola) gosteliae, and some individuals that possibly represented an unknown taxonomic unit (UTU). Therefore, to further elucidate and characterise the morphological units at the site, we completed a comparative analysis using geometric morphometrics applying the semilandmarks approach. We examined the pronotum, the right elytron, and the median lobe of aedeagus. The quantitative analysis evaluated the overall variation in shape and size of the three structures. Results supported the hypothesised presence of three distinct groups of individuals, with different morphologies for the anatomical traits examined. The pronotum and median lobe of aedeagus exhibited more marked differences among the groups, while the right elytron showed reduced differentiation. These results confirmed that the three groups were separate taxa, and were therefore correctly classified. Based on our findings, we considered the UTU a new species, which is here described as Nebria (Nebriola) casalei sp. nov.
  Keywords: semilandmarks method ; Carabidae ; Nebria ; Nebriola ; new species ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 59
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: The Artematopodidae is a species-poor beetle family with contentious relationships to byrrhoid and elateroid families. Recent molecular phylogenetic analyses brought ambiguous results based on a single sequenced species. We investigated the taxonomic placement of Artematopodidae within Elateriformia using ribosomal (18S, 28S) and mitochondrial (rrnL, cox1) molecular markers and three artematopodid species. Our analyses placed Artematopodidae close to Omethidae+Telegeusidae in a basal position of broadly defined Elateroidea. Additionally, we described the first artematopodid species from China – Eurypogon jaechi sp. nov. and E. heishuiensis sp. nov. These species are reported from mountains of Yunnan and can be easily distinguished from their Palaearctic congeners by their large bodies and metallic green elytra. They differ from each other by the shape of the pronotum, puncturation of the head and pronotum, the relative lengths of the antennomeres 3-5, and the morphology of the female genitalia. With respect to our findings, we discussed the phylogeny, diversity and distribution of the family Artematopodidae.
  Keywords: mtDNA ; rDNA ; diversity ; Elateriformia ; new species ; Palaearctic Region ; phylogeny ; taxonomy ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 60
  Publication Date: 2014-11-07
  Description: The evolution of asymmetric genitalia is a common and recurrent phenomenon in a wide variety of insect taxa. However, little is understood about the evolution of left-right asymmetry in reproductive structures. Since a better knowledge of it could have an important impact on the study of genital evolution, in the present study we investigate the phylogenetic and evolutionary patterns of asymmetric male genitalia in Cyclocephalini. We use a Procrustes distance based method for quantifying asymmetry. Analysis of 119 species belonging to 14 genera revealed a diverse array of asymmetries with a strong indication that asymmetries are more strongly developed in the terminal part of the aedeagus. Further, we find that asymmetries have evolved repeatedly within this small taxon. Micro-CT scans, a technique not employed before in studies of genital asymmetry, are made of several symmetric and asymmetric species. This reveals unexpected asymmetric sclerotised structures inside the otherwise symmetric aedeagus of Cyclocephala amazona, which underlines that asymmetries are not restricted to the exterior of the male genitalia but are also found internally.
  Keywords: chirality ; left-right asymmetry ; micro-CT scanning ; morphometrics ; Procrustes distance ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 61
  Publication Date: 2014-12-05
  Description: Tijdens het verzamelen van Ligidium hypnorum in het Agelerbroek, ten zuidoosten van Ootmarsum, vonden de auteurs op 1 november 2011 een kleine populatie van Porcellium conspersum. Deze fraaie soort was tot nu toe alleen uit Zuid-Limburg bekend, waar hij tot de zeldzame pissebedden gerekend moet worden. Met deze eerste vondst voor Overijssel is de verspreidingsgrens van P. conspersum in Nederland met 150 km naar het noorden verschoven. Naar verwachting komt de soort op meer locaties langs de oostgrens voor.
  Keywords: Isopoda ; Trachelipodidae ; Porcellium conspersum ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 62
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.95
  Publication Date: 2014-12-05
  Description: De Nederlandse lijst van water- en zeemijten groeit gestaag. Dit is vooral te danken aan de toegenomen aandacht voor deze dieren bij waterschappen, adviesbureaus en drinkwaterbedrijven. In deze publicatie worden zeven soorten watermijten en twee soorten zeemijten nieuw voor de fauna gemeld. Hiermee komt het totaal aantal op respectievelijk 259 en 27. Daarnaast worden diverse andere bijzondere vondsten besproken. Zo zijn enkele beeksoorten teruggevonden, die als verdwenen werden beschouwd. Deze hebben waarschijnlijk geprofiteerd van de verbeterde waterkwaliteit van stromende wateren.
  Keywords: Acari ; Hydrachnidia ; Halacaridae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 63
  Publication Date: 2012-12-06
  Description: The native leafmining moth Tischeria ekebladella (Lepidoptera: Tischeriidae) feeds on oaks and recently has become a pest of silviculture and urban green areas in central Europe. The behavioral responses of male moths to hexane extracts of whole bodies of calling females or males were tested under laboratory conditions. Only extracts of females elicited responses from males. Analysis of extracts by coupled gas chromatography/electroantennographic detection revealed the presence of two electroantennogramactive peaks. Structure elucidation of these compounds, by gas-chromatography/mass spectrometry and independent synthesis revealed them to be (3Z,6Z,9Z)-tricosa-3,6,9-triene and (3Z,6Z,9Z,19Z)-tricosa-3,6,9,19-tetraene. While the triene was present in both sexes, the tetraene was femalespecific. The latter is a new structure for a pheromone component of Lepidoptera and a novel natural product. Field trapping tests, carried out in a mixed oak forest near Budapest (Hungary), using synthetic compounds applied to rubber dispensers, showed that the tetraene per se elicited catches of males in large numbers. When the triene was added to the tetraene in a ratio of 1:1, there was no increase in trap catch; the triene alone did not elicit catches of males. For monitoring this insect, the tetraene, applied to rubber dispensers at a dose of 300 μg, is a potent sex attractant.
  Keywords: sex pheromone ; (3Z,6Z,9Z,19Z)-tricosa-3,6,9, 19-tetraene ; (3Z,6Z,9Z)- tricosa-3,6,9-triene ; Tischeria ; oak leaf miner ; GC-EAD ; field trapping ; early diverging Lepidoptera ; insect pest ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 64
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.37 (2012) p.29
  Publication Date: 2014-12-05
  Description: 2012 is het jaar van de bij, in het leven geroepen vanwege de achteruitgang van zowel de wilde bijen als de honingbij. Doel van dit bijenjaar is meer aandacht te vragen voor deze belangrijke bestuivers in onze natuur en land- en tuinbouw. In dit bijenjaar is het verheugend te kunnen constateren dat Andrena rosae, één van onze ernstig bedreigde soorten wilde bijen, zich enigszins lijkt te herstellen.
  Keywords: Hymenoptera ; Apidae ; Andrena ; Nederland ; tabel ; herkenning ; taxonomie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 65
  Publication Date: 2012-05-10
  Description: We sequenced the mitochondrial barcoding marker COI and nuclear marker EF1-alpha for most Nordic and other European species of the Stigmella salicis and S. aurella species groups. In the S. salicis group both markers confirm the synonymy of S. lappovimella with S. zelleriella. Specimens previously identified as Stigmella salicis and S. vimineticola are shown to form a complex of several cryptic species for which the taxonomy needs to be worked out. The species previously recorded as S. vimineticola from Norway represents probably an unnamed species. In the S. aurella group, the oligophagous Rosaceae feeders S. aurella and S. poterii are confirmed to be each a single oligophagous species. The synonymy between Stigmella ulmariae from Filipendula ulmaria and S. filipendulae from Filipendula vulgaris is corroborated.
  Keywords: DNA barcoding ; phylogeny ; lepidoptera ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 66