ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  Call number: 1.1/M 92.0733
  In: Langenscheidts Taschenwörterbuch der türkischen und deutschen Sprache
  Type of Medium: Monograph available for loan
  Pages: 1037 S.
  Edition: 25 Aufl.
  ISBN: 3468103700 , 3-468-10376-X
  Series Statement: Langenscheidts Taschenwörterbücher
  Classification: E.5.
  Language: Turkish
  Location: Reading room
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Publication Date: 2018-02-20
  Keywords: ddc:650
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:report
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Publication Date: 2016-04-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
  Language: Turkish
  Type: conferenceobject , doc-type:conferenceobject
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Publication Date: 2016-04-21
  Description: Das Bedürfnis nach einem Büchlein, wie das vorliegende, wurde von hunderten türkischsprachigen Betriebsratsmitgliedern bei jeder Gelegenheit wiederholt bekundet. Nun ist uns endlich gelungen, diesem Bedarf zu entsprechen. Wichtig ist an dieser vorliegenden Arbeit zunächst, dass sie sich an alle türkischsprachigen Betriebsräte und Vertrauensleute richtet, ohne zwischen denjenigen, die gut, und denen die weniger gut Deutsch können, zu unterscheiden. Denn die Schwierigkeit, mit Gesetzestexten umzugehen, kann nicht immer auf sprachliche Unzulänglichkeiten zurückgeführt werden. Die Schwierigkeit des Verstehens liegt vielmehr in der Natur der Gesetzestexte. Überall auf dieser Welt haben Laien in juristischen Angelegenheiten Schwierigkeiten, mit Gesetzestexten umzugehen. Daher bezweckt die vorliegende Arbeit zum einen, sprachliche Mängel zu beheben und zum anderen, einige wichtige und schwer verständliche Vorschriften zu erläutern. In der Hoffnung, dass dasBüchlein eure Arbeit für eure Kolleginnen und Kollegen und damit für unsere Gesellschaft erleichtert, mögen alle Erfolge die eurigen sein.
  Keywords: ddc:340
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:book
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  In:  Cahiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie
  Publication Date: 2013-01-30
  Language: Turkish
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: In this study, the main purpose is to analyze the factors that stimulate the probability of financial crises. The period of analysis covers the years of 1970-2008, thereby including the impact of recent global financial crisis. The analysis aims to make a comparison for the developed and developing country financial crises separately. Panel logit estimation technique is used for the analysis which includes 24 developed and 26 developing countries, amounting to 50 countries as total. According to estimation results, current account deficit carries the risk of raising the probability of financial crises significantly both in advanced countries and developing countries. Furthermore, credit booms during the last five-year period, as well as monetary expansion, contributed to the probability of financial crises especially in developed countries.
  Keywords: G01 ; C33 ; G18 ; G21 ; G28 ; ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Cari açık/GSYH oranının yükselmesini bekliyorsak, bu yükselmeyi önemsemeli miyiz? Türkiye’'de uzun yıllar “Borçlanma ile finanse edilebilirse kamu açığından çok kaygı duymak gerekmez” görüşü hakim oldu. Þimdi de, farklı gerekçelerle, “Özel kesim borçlanması ile finanse edilebiliyorsa, cari açıktan çok kaygı duymak gerekmez” görüşü mü var? Cari açık için makroiktisatta hangi modeller ve açıklamalar var? Cari açığa hangi makroekonomik değişkenler yoluyla bakmalıyız? Cari açığın sürdürülebilir olması ne demek? Cari açık net yabancı sermaye girişini, döviz kurunu ve Türkiye’'nin hassas konusu iç ve dış borç oranlarını nasıl etkiler? Bu etkileme ile cari açık bir bunalıma katkı yapar mı? Konu cari açık olduğunda, akla doğal olarak dış ödemelerde aksama olasılığını izleyen IMF de gelir. IMF bu konulara nasıl bakıyor? Bu çalışmanın amacı yukarıdaki gibi sorulara ve birlikte gelen tartışmalara bakmaktır.
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Iktisat yazınında bireylerin belirsizlik altında karar alma davranışları çok uzun süredir incelenmektedir. Yazında standartlaşmış olan Beklenen Değer Teorisi gerçek yaşamı açıklayamadığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kalmış, insan davranışlarıyla daha tutarlı olan Beklenti Teorisi kendisine alternatif olarak ortaya atılmıştır. Günümüzde halen gelişmekte olan nöroiktisat da iktisadi davranışların nöroloji temelli olarak açıklama getirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu makalede, belirsizlik altında karar alma literatürü ele alındıktan sonra, bireylerin karar alma davranışlarını açıklayan Beklenen Değer Teorisi, Beklenti Teorisi ve nöroiktisat geniş bir şekilde incelenmiştir. Beklenen Değer Teorisinin eksiklikleri vurgulandıktan sonra alternatif yaklaşım olan Beklenti Teorisinin temel özellikleri irdelenmiş ve ardından, nöroiktisadın beklenti teorisiyle olan ilişkisine değinilmiştir.
  Keywords: D81 ; D87 ; ddc:330 ; Beklenen Değer Teorisi ; Beklenti Teorisi ; Nöroiktisat
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  facet.materialart.
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...