ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Proceed order?

Export
 • 1
  Monograph available for loan
  Monograph available for loan
  Berlin [ u.a.] : Langenscheidt
  Call number: 1.1/M 92.0748
  Type of Medium: Monograph available for loan
  Pages: 464 S.
  Edition: 8.Aufl.
  ISBN: 3468182414
  detail.hit.classification_display:
  E.5.
  Language: Norwegian
  Location: Reading room
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Call number: ZSP-599-150
  In: Rapportserie / Norsk Polarinstitutt, (DE-B103)114733
  Type of Medium: Series available for loan
  Pages: 325 Seiten , Illustrationen, Karten, Diagramme
  ISBN: 9788276664119 , 9788276664126
  Series Statement: Rapportserie / Norsk Polarinstitutt nr. 150
  Language: Norwegian
  Note: In norwegischer Sprache
  Location: AWI Reading room
  Branch Library: AWI Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  Trondheim : Norges Geologiske Undersøkelse
  Language: Norwegian
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: In this article I take up the relationship between economics and law in the hundred-year period preceding the establishing of economics as a separate discipline. Rather than providing a review of historical milestones, I concentrate on some observations that illustrate the relationship between law and economics. I conclude with some reflections on what the law may have missed out on by not having participated in a similar revolution as economics experienced.
  Keywords: B1 ; K00 ; ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Artikkelen redegjør innledningsvis for opprettelsen av statsøkonomisk eksamen i 1905 – den viktigste begivenhet i økonomifagets utvikling ved universitetet i de første 100 år av dets historie – og behandler deretter begivenheter som utspilte seg i 1910-20. I 1910 ble det for annen gang i universitetets historie utlyst konkurranse om et professorat i økonomi. Knut Wicksell, som var med i bedømmelseskomiteen, fant ingen av de tre søkerne kvalifisert, spesielt ikke den av flertallet i komiteen foretrukne kandidat, Nicolai Rygg. Misnøye ved universitetet omkring tilstanden i økonomifaget var trolig medvirkende til at Halvdan Koht noen år senere ledet et framstøt for å få Thorstein Veblen som professor til universitetet. Hendelsesforløpet er dokumentert gjennom brev og andre arkivkilder, herunder brev av Thorstein Veblen som hittil ikke har vært kjent. Framstøtet førte ikke fram, hovedsakelig på grunn av usikre økonomiske utsikter. Artikkelen kan betrakte som en litt lang randmerknad til andre og tredje bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
  Keywords: A11 ; A19 ; Z00 ; ddc:330 ; Universitetshistorie ; Knut Wicksell ; Thorstein Veblen ; Wissenschaftsforschung ; Wirtschaftswissenschaft ; Hochschule ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Artikkelen behandler begivenheter som utspilte seg i 1876-77. I Stortinget ble det fremmet forslag om opprettelse av et professorat i statsøkonomi og statistikk. Forslaget fikk tilslutning av et stort flertall og etter Kongens godkjenning ble det umiddelbart satt ut i livet. Dette var det første rene professorat i økonomi ved Det kongelige Frederiks Universitet. Stortingsdebatten om forslaget og det etterfølgende tilsettingsprosess er behandlet utførlig. Artikkelen kan betraktes som en litt lang randmerknad til annet bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
  Keywords: A11 ; A19 ; Z00 ; ddc:330 ; Universitetshistorie ; Torkel H. Aschehoug ; Anders N. Kiær ; Wissenschaftsforschung ; Wirtschaftswissenschaft ; Hochschule ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; Wirtschaftswissenschaft ; Dogmengeschichte ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: Why do we focus on the internal arrangements of the contractual process from a leadership perspective? Through empirical research where we have asked questions about the internal organizational arrangements, what kind of knowledge the organization need, and how institutional arrangements affect the contract process, we have tried to answer the main research question. We have also carried with us a question of if the organization's attachment to the public or private sector affects the arrangements. I have conducted a comparative case study where data has been generated from two public sector organizations, The National Road Administration, Helsebygg Midt-Norge, one private sector organization, Siemens, and one hybrid organization, NTE. Data was primarily generated from the governance system of the different organizations, and informant interviews. The analysis was carried out by two steps; first an empirical analysis, then a theoretical analysis, based on contractual theory, of the empirical findings. The empirical analysis shows that the organizations share the same thoughts on how to organize the contractual work; the division between the line and the project organization, the distribution of decision-making authority, and the institutionalization of a specific governance system. The organizational processes are formalized, and the governance system gives the clear recommendation on desired actions. The empirical data gives a clear understanding that the contract process is dominated by one profession — the engineers. Regarding the question on knowledge, I found the organizations to be interested foremost on problem solving competencies (engineering competencies). Other competencies, for example economic or legal competencies, where viewed as support competencies. We also found that personal skills in handling the complex and difficult processes and attitude toward ethics seemed to be of importance. On the question on how institutional elements in the organizational environment affected the contract process, we found that the overall interest of the organizations was stability and predictability. We also found that the market mechanisms cause the organizations some worry. In the end, the empirical findings did not give us any strong reasons to differentiate between public sector organizations and private sector organizations in how to deal with contractual work processes. The theoretical analysis has been carried out within classical and relational contract theory. The analysis shows that the empirical findings, to a great extend, can be explained through classical contract theory. It also gives us some ideas on what areas of the theory, especially relational contract theory that should be improved. Regarding the main research question, the conclusions indicate a need to establish a comprehensive approach to the contract process, to ensure a good balance between different partial processes. There also seem to be necessary to work on improvements on contract theory to increase the applicability of the theory, especially the relational contract theory.
  Keywords: ddc:650
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Frederiksberg: Copenhagen Business School (CBS)
  Publication Date: 2019-12-11
  Description: The focus of this thesis is an analysis of the legal aspects and use of surveys in trademark and marketing practice litigation in Norway. I examine the legal relevance of surveys and analyse how they are considered as evidence by the courts and administrative bodies. Human behaviour can be defined within a legal context by interpreting legal sources and also by developing a survey based on the market place. In this thesis, I compare the use of survey findings as evidence of human perceptions in the context of the average consumer who represents the opinion of the relevant group. If the factual public opinion of the respective group of addressees is taken into consideration, the rules are interpreted with a basis in the market place (reality), and not within a formal legal framework (abstraction)...
  Keywords: ddc:650
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:doctoralThesis
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: Norges Bank
  Publication Date: 2020-01-09
  Description: Notatet omhandler ulike metoder for estimering av volatilitetsindikatorer for finansielle aktiva. Det gis en presentasjon av de enkleste statistiske volatilitetsindikatorene basert på avkastningsserier for finansielle priser, samt metoder for vekting av data og skalering av indikatorer. Mer avanserte metoder og modeller, som ARCH og GARCH, omtales, men utdypes ikke. Videre gjennomgås implisitte volatilitetsindikatorer basert på opsjonspriser. I tillegg til Black-Scholes implisitt volatilitet, gis en presentasjon av ulike metoder for estimering av risikonøytrale sannsynlighetsfordelinger.
  Keywords: C10 ; G13 ; ddc:330 ; volatilitet ; implisitt volatilitet ; opsjonspriser ; implisitte sannsynlighetsfordelinger
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...