ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  Monograph available for loan
  Monograph available for loan
  Berlin [ u.a.] : Langenscheidt
  Call number: 1.1/M 92.0748
  Type of Medium: Monograph available for loan
  Pages: 464 S.
  Edition: 8.Aufl.
  ISBN: 3468182414
  Classification: E.5.
  Language: Norwegian
  Location: Reading room
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: In this article I take up the relationship between economics and law in the hundred-year period preceding the establishing of economics as a separate discipline. Rather than providing a review of historical milestones, I concentrate on some observations that illustrate the relationship between law and economics. I conclude with some reflections on what the law may have missed out on by not having participated in a similar revolution as economics experienced.
  Keywords: B1 ; K00 ; ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Artikkelen redegjør innledningsvis for opprettelsen av statsøkonomisk eksamen i 1905 – den viktigste begivenhet i økonomifagets utvikling ved universitetet i de første 100 år av dets historie – og behandler deretter begivenheter som utspilte seg i 1910-20. I 1910 ble det for annen gang i universitetets historie utlyst konkurranse om et professorat i økonomi. Knut Wicksell, som var med i bedømmelseskomiteen, fant ingen av de tre søkerne kvalifisert, spesielt ikke den av flertallet i komiteen foretrukne kandidat, Nicolai Rygg. Misnøye ved universitetet omkring tilstanden i økonomifaget var trolig medvirkende til at Halvdan Koht noen år senere ledet et framstøt for å få Thorstein Veblen som professor til universitetet. Hendelsesforløpet er dokumentert gjennom brev og andre arkivkilder, herunder brev av Thorstein Veblen som hittil ikke har vært kjent. Framstøtet førte ikke fram, hovedsakelig på grunn av usikre økonomiske utsikter. Artikkelen kan betrakte som en litt lang randmerknad til andre og tredje bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
  Keywords: A11 ; A19 ; Z00 ; ddc:330 ; Universitetshistorie ; Knut Wicksell ; Thorstein Veblen ; Wissenschaftsforschung ; Wirtschaftswissenschaft ; Hochschule ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Artikkelen behandler begivenheter som utspilte seg i 1876-77. I Stortinget ble det fremmet forslag om opprettelse av et professorat i statsøkonomi og statistikk. Forslaget fikk tilslutning av et stort flertall og etter Kongens godkjenning ble det umiddelbart satt ut i livet. Dette var det første rene professorat i økonomi ved Det kongelige Frederiks Universitet. Stortingsdebatten om forslaget og det etterfølgende tilsettingsprosess er behandlet utførlig. Artikkelen kan betraktes som en litt lang randmerknad til annet bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.
  Keywords: A11 ; A19 ; Z00 ; ddc:330 ; Universitetshistorie ; Torkel H. Aschehoug ; Anders N. Kiær ; Wissenschaftsforschung ; Wirtschaftswissenschaft ; Hochschule ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Oslo: University of Oslo, Department of Economics
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330 ; Wirtschaftswissenschaft ; Dogmengeschichte ; Norwegen
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Norwegian
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Map available for loan
  Map available for loan
  Associated volumes
  Call number: AWI K-14-0046(1) / Fach 5
  In: Topographische Karte
  Type of Medium: Map available for loan
  Pages: 1 Kt. : mehrfarb. ; 48 x 70 cm
  Language: German , Norwegian , English
  Note: In dt., norweg. und engl. Sprache
  Location: 16
  Branch Library: AWI Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Map available for loan
  Map available for loan
  Associated volumes
  Call number: AWI K-14-0045(1) / Fach 5
  In: Orthophotokarte
  Type of Medium: Map available for loan
  Pages: 1 Kt. : mehrfarb. ; 48 x 65 cm
  Language: German , Norwegian , English
  Note: In dt., norweg. und engl. Sprache
  Location: 16
  Branch Library: AWI Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Map available for loan
  Map available for loan
  Associated volumes
  Call number: AWI K-14-0045(4) / Fach 5
  In: Orthophotokarte
  Type of Medium: Map available for loan
  Pages: 1 Kt. : mehrfarb. ; 48 x 64 cm
  Language: German , Norwegian , English
  Note: In dt., norweg. und engl. Sprache
  Location: 16
  Branch Library: AWI Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Call number: K 96.0194 / Fach 44
  In: Berggrunnskart
  Type of Medium: Map available for loan
  Pages: 1 Kt., gefaltet
  Language: Norwegian
  Location: Upper compact magazine
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Map available for loan
  Map available for loan
  Associated volumes
  Call number: AWI K-14-0045(2) / Fach 5
  In: Orthophotokarte
  Type of Medium: Map available for loan
  Pages: 1 Kt. : mehrfarb. ; 48 x 64 cm
  Language: German , Norwegian , English
  Note: In dt., norweg. und engl. Sprache
  Location: 16
  Branch Library: AWI Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...