ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Language
Number of Hits per Page
Default Sort Criterion
Default Sort Ordering
Size of Search History
Default Email Address
Default Export Format
Default Export Encoding
Facet list arrangement
Maximum number of values per filter
Auto Completion
Topics (search only within journals and journal articles that belong to one or more of the selected topics)
Feed Format
Maximum Number of Items per Feed
feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
Collection
Years
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Various articles (0013-8827) vol.74 (2014) nr.3 p.111
  Publication Date: 2014-06-03
  Description: Een recente vondst van de lindevouwmot (Phyllonorycter issikii) in Zuid-Holland duidt op een sterke uitbreiding van de soort in Nederland, die voorheen alleen uit de omgeving van Roermond bekend was. Dit sluit aan op de Europese verspreidingsgeschiedenis van Ph. issikii, met een gestage uitbreiding vanuit het oosten richting het westen sinds de jaren 1980. De herkenning van de soort, met name van de rupsen en de bladmijnen die zij maken op lindes, wordt besproken en tegelijk wordt er opgeroepen om vondsten te melden. De vraat aan lindes (Tilia) blijft in de meeste gevallen beperkt en zorgt niet voor verkleuring van het blad.
  Keywords: Faunistiek ; Gracillariidae ; Lepidoptera ; Phyllonorycter issikii ; Tilia ; 42.75 ; 42.64
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...