ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.34 (2010) p.29
  Publication Date: 2013-03-07
  Keywords: Coleoptera ; Cerambycidae ; Stictoleptura cordigera ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.43
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De familie der sluipvliegen is één der soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel wordt wederom een soort voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is op 334.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Pexopsis aprica ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.42 (2014) p.1
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: Wie een steen of boomstronk omkeert en voor het eerst een Trogulus opmerkt, zal dit bizarre beest niet direct associëren met een hooiwagen. Met de korte, stevige poten, het afgeplatte achterlijf dat overdekt is met strooisel en zand, en een trage manier van voortbewegen is het een ongewone verschijning. De soorten van dit geslacht zijn bodembewoners die zich voornamelijk voeden met kleine huisjesslakken. Uit ons land waren tot nu toe twee soorten bekend. De identiteit van een van die twee was lang onzeker, maar door nieuwe inzichten is nu duidelijk om welke soort het werkelijk gaat. In Nederland blijkt bovendien nog een derde soort voor te komen, die hier voor het eerst gemeld wordt.
  Keywords: Opiliones ; Trogulidae ; Trogulus ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (01692453) vol.26 (2007) p.43
  Publication Date: 2010-01-19
  Description: Recent observations on Harpalus griseus: is there a trend (Coleoptera: Carabidae)? Harpalus (Pseudoophonus) griseus is reported in literature to be a rare ground beetle in the Netherlands. Recently, many specimens of this species were observed or collected by means of pitfall traps, window traps and light traps. Besides a number of observations from heathland and drift sand areas in the Veluwe region, H. griseus was collected in several agricultural and anthropogenic habitats around Wageningen. Based on our recent observations the species seems to be more eurytopic than previously thought. The total number of records shows a remarkable increase during the last decade, while the distribution area seems to decrease. It is clear that, due to different sampling intensities and collecting methods, it is impossible to successfully interpret any trend. This is not only true for H. griseus: time trend analysis for all carabids and species of many other invertebrate taxa, will be problematic in the absence of a valid procedure to correct for sampling intensity.
  Keywords: loopkevers ; Carabidae ; verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De familie der sluipvliegen is één van de soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De groep is in ons land relatief goed bestudeerd en de afgelopen jaren zijn diverse aanvullingen op de checklist uit 2002 gepubliceerd. In dit artikel worden wederom twee soorten voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland is vastgesteld op 336. Daarnaast wordt de herontdekking van een soort beschreven die al meer dan een eeuw niet meer waargenomen was.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.83
  Publication Date: 2014-12-05
  Description: Sluipvliegen vormen een soortenrijke familie binnen de Diptera. De vliegen hebben vaak een borstelig uiterlijk. De larven leven als parasiet in rupsen of andere insecten. In dit artikel worden twee soorten nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. Beide lijken zich gevestigd te hebben in ons land. Hiermee komt het totaal aantal Nederlandse soorten op 333.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.17
  Publication Date: 2014-12-04
  Description: In het voorjaar van 2011 bemonsterden wij achttien bospercelen op drie stuwwalcomplexen langs de Nederrijn met potvallen op hooiwagens. Op elk stuwwalcomplex werden zes opstanden met elk een andere boomsoort onderzocht: beuk, berk, inlandse eik, Amerikaanse eik, hazelaar en linde. In dit artikel bespreken we de aangetroffen hooiwagens en hun voorkomen in de bostypen en op de stuwwalcomplexen. Het blijkt dat de onderzochte stuwwalbossen een uniek karakter hebben, waarbij algemene bossoorten worden aangevuld met zeldzamere soorten afkomstig uit het rivierengebied.
  Keywords: Opiliones ; Nederland ; stuwwallen ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.9
  Publication Date: 2014-12-04
  Description: Harpalus signaticornis stond tot voor kort bekend als uiterst zeldzaam in ons land. Slechts enkele oude, incidentele waarnemingen uit Zuid-Limburg waren in de collecties te vinden. In de loopkeveratlas uit 2000 werd nog verondersteld dat de soort in Nederland was uitgestorven. Vanaf het publicatiejaar van deze atlas verschijnt H. signaticornis echter in vangpotten. De soort werd vooral verzameld in het zuidelijke deel van de Veluwe, maar recentelijk ook in Friesland. Het lijkt erop dat deze Zuiden Centraal-Europese soort zijn verspreidingsgebied in westelijke richting aan het uitbreiden is. Hebben we hier te maken met een soort die profiteert van veranderingen in het klimaat?
  Keywords: Coleoptera ; Carabidae ; Harpalus signaticornis ; verspreiding ; klimaat ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (01692453) vol.28 (2008) p.35
  Publication Date: 2010-01-26
  Description: Pachyrhinus lethierryi, a new species of weevil for the Dutch fauna (Coleoptera: Curculionidae) Pachyrhinus lethierryi is reported for the first time from the Netherlands. Many specimens were collected from Chamaecyparus x leylandii on several localities in the province of Zeeland. This weevil seems to be established in our country. Pachyrhinus lethierryi originates from the mediterranean area and is currently expanding its range in Europe. The succesful spread to the north is most likely faciliated by transport of its food plants to and from garden centres and nurseries rather than the effect of global warming.
  Keywords: snuitkevers ; Curculionidae ; Nederland ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.45 (2015) p.39
  Publication Date: 2017-12-07
  Keywords: Coleoptera ; Brentidae ; Exapion ulicis ; verspreiding ; Nederland ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...