ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • 42.75  (26)
 • Atomic and molecular processes in external fields, including interactions with strong fields and short pulses  (17)
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.34 (2010) p.29
  Publication Date: 2013-03-07
  Keywords: Coleoptera ; Cerambycidae ; Stictoleptura cordigera ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Publication Date: 2015-12-04
  Description: Author(s): E. Peters, S. Reinhardt, Th. W. Hänsch, and Th. Udem We use a picosecond frequency-doubled mode-locked titanium sapphire laser to generate a frequency comb at 431 nm in order to probe the ( 3 s 2 ) 1 S 0 → ( 3 s 3 d ) 1 D 2 transition in atomic magnesium. Using a second, self-referenced femtosecond frequency comb, the absolute transition frequency and the Mg 24 and Mg 2… [Phys. Rev. A 92, 063403] Published Thu Dec 03, 2015
  Keywords: Atomic and molecular processes in external fields, including interactions with strong fields and short pulses
  Print ISSN: 1050-2947
  Electronic ISSN: 1094-1622
  Topics: Physics
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.46 (2016) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: De familie der sluipvliegen is één van de soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De groep is in ons land relatief goed bestudeerd en de afgelopen jaren zijn diverse aanvullingen op de checklist uit 2002 gepubliceerd. In dit artikel worden wederom twee soorten voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland is vastgesteld op 336. Daarnaast wordt de herontdekking van een soort beschreven die al meer dan een eeuw niet meer waargenomen was.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.43 (2014) p.43
  Publication Date: 2017-03-16
  Description: De familie der sluipvliegen is één der soortenrijkste vliegenfamilies in ons land. De larven ontwikkelen zich inwendig in ongewervelden, veelal vlinderrupsen. De familie is in ons land relatief goed bestudeerd. In dit artikel wordt wederom een soort voor het eerst uit ons land vermeld. Hiermee komt het totaal aantal soorten dat in Nederland ooit vastgesteld is op 334.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Pexopsis aprica ; Nederland ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (01692453) vol.22 (2005) p.113
  Publication Date: 2015-06-03
  Description: Review of the genus Psilota in the Netherlands (Diptera: Syrphidae) A review of the genus Psilota in the Netherlands is presented. It is demonstrated that the genus is represented by a complex of two species, Psilota anthracina Meigen, 1822 and P. atra (Fallén, 1817), as already indicated by Kassebeer. Both species can be separated using the key provided below. The interpretation of the species is exactly opposite to that in recent literature. Unfortunately, the holotype of P. atra Fallén was lost during transport. Therefore, we designate a neotype, again a male from Sweden (fig. 6). Our interpretation of the species is based on this neotype and the description and pictures of P. anthracina by Meigen. The habitats of both species in the Netherlands differ. Psilota atra is found near pine forest whereas P. anthracina is found near deciduous forest. This seems to agree with the situation in the surrounding countries, as far as we could establish. A key to both species is provided and the male genitalia are illustrated. Key to the Dutch species 1 Hind femur strongly thickened, about twice as broad as the mid femur. Female: posterior (convex) part of mesanepisternite with white hairs, abdomen predominantly lighthaired, the 2nd tergite with conspicuous long white hairs in the frontal corners, 3rd tergite predominantly light-haired; 3rd antennal segment about 2 times longer than high. Male: genitalia: epandrium distinctly elongated (fig. 4). . . . . . . . . . . . . Psilota atra - Hind femur only slightly thickened, at most 1.5 times as broad as the mid femur. Female: posterior (convex) part of mesanepisternite black-haired, abdomen more black haired, the 2nd tergite without conspicuous long white hairs in the frontal corners, 3rd tergite predominantly black-haired; 3rd antennal segment about 1.5 times longer than high. Male: genitalia: epandrium not elongated (fig. 5). . . . . . . . . . . . Psilota anthracina
  Keywords: Verspreiding ; Nederland ; Herkenning ; Determinatiesleutel ; Taxonomie ; Biotopen ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  EIS-Nederland
  Publication Date: 2015-06-03
  Keywords: Oestridae ; faunistiek ; Nederland ; Horzels ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Part of book or chapter of book
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In 2007 werd Diplocoelus fagi bij Wageningen gevonden. De larven van deze kever leven in dood hout. Na de eerste vondst zijn diverse andere waarnemingen gedaan en D. fagi is nu bekend uit vier provincies. Omdat de soort in de omringende landen al lang bekend was, is deze late ontdekking opmerkelijk. Mogelijk hangt dit samen met het verbeterde bosbeheer, waarbij minder dood hout uit de bossen wordt verwijderd.
  Keywords: Coleoptera ; Biphyllidae ; Diplocoelus fagi ; verspreiding ; Nederland ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.83
  Publication Date: 2014-12-05
  Description: Sluipvliegen vormen een soortenrijke familie binnen de Diptera. De vliegen hebben vaak een borstelig uiterlijk. De larven leven als parasiet in rupsen of andere insecten. In dit artikel worden twee soorten nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld. Beide lijken zich gevestigd te hebben in ons land. Hiermee komt het totaal aantal Nederlandse soorten op 333.
  Keywords: Diptera ; Tachinidae ; Nederland ; herkenning ; verspreiding ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.9
  Publication Date: 2014-12-04
  Description: Harpalus signaticornis stond tot voor kort bekend als uiterst zeldzaam in ons land. Slechts enkele oude, incidentele waarnemingen uit Zuid-Limburg waren in de collecties te vinden. In de loopkeveratlas uit 2000 werd nog verondersteld dat de soort in Nederland was uitgestorven. Vanaf het publicatiejaar van deze atlas verschijnt H. signaticornis echter in vangpotten. De soort werd vooral verzameld in het zuidelijke deel van de Veluwe, maar recentelijk ook in Friesland. Het lijkt erop dat deze Zuiden Centraal-Europese soort zijn verspreidingsgebied in westelijke richting aan het uitbreiden is. Hebben we hier te maken met een soort die profiteert van veranderingen in het klimaat?
  Keywords: Coleoptera ; Carabidae ; Harpalus signaticornis ; verspreiding ; klimaat ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.38 (2012) p.17
  Publication Date: 2014-12-04
  Description: In het voorjaar van 2011 bemonsterden wij achttien bospercelen op drie stuwwalcomplexen langs de Nederrijn met potvallen op hooiwagens. Op elk stuwwalcomplex werden zes opstanden met elk een andere boomsoort onderzocht: beuk, berk, inlandse eik, Amerikaanse eik, hazelaar en linde. In dit artikel bespreken we de aangetroffen hooiwagens en hun voorkomen in de bostypen en op de stuwwalcomplexen. Het blijkt dat de onderzochte stuwwalbossen een uniek karakter hebben, waarbij algemene bossoorten worden aangevuld met zeldzamere soorten afkomstig uit het rivierengebied.
  Keywords: Opiliones ; Nederland ; stuwwallen ; verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...