ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  Publication Date: 2015-06-03
  Description: Harmonia axyridis in the Netherlands: a gain for the fauna or an unwanted intruder (Coleoptera: Coccinellidae)? The coccinellid Harmonia axyridis (Pallas, 1773), a well-known aphid predator originating from Asia, was found for the first time in the Netherlands (Heilige Landstichting near Nijmegen) in 2002. During 2003, the species was collected at several localities in the southern part of the country. In the surroundings of Tilburg and Rotterdam the species is already considered as common. Its establishment could be the result of either survival of independently released (or escaped) specimens for biological control (very likely for the population in Rotterdam), or a colonisation from Belgium were outbreaks of H. axyridis were recorded in the preceding years (likely for the surroundings of Tilburg). Risks and regulations with respect to the introduction of exotic species as biological control agents of pests in indoor and outdoor cultures are discussed. Recently, regulations have been sharpened in the Netherlands, but they are too late to prevent the establishment of H. axyridis, wanted or not. Once an exotic species has established itself it is virtually impossible to get rid of it.
  Keywords: Coccinellidae ; Harmonia axyridis ; Herkenning, Biologie ; Nederland ; Verspreiding ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (01692453) vol.21 (2004) p.61
  Publication Date: 2015-06-03
  Description: De snuitkevergenera Acalles, Ruteria and Kyklioacalles in Nederland (Coleoptera: Curculionidae) Op zowel de meest recente naamlijst van de Nederlandse kevers (Brakman 1966) als op de naamlijst van in Nederland voorkomende snuitkevers (Heijerman 1993) staan vijf soorten genoemd die behoren tot de genera Acalles, Ruteria of Kyklioacalles. Deze soorten zijn klein en onopvallend gekleurd en hebben bovendien een zeer verborgen levenswijze. Dit heeft tot gevolg gehad dat de dieren zelden verzameld zijn. Tevens was de soortstatus soms onduidelijk. Recent hebben enkele auteurs deze genera grondig gereviseerd. Hun publicaties waren de stimulans om het Nederlandse materiaal te bestuderen en nieuwe gegevens te verzamelen. Tijdens een aantal veldexcursies is speciaal aandacht aan deze soortengroep besteed, hetgeen resulteerde in een zeer groot aantal exemplaren. Na bestudering van het materiaal bleek dat er in het verleden determinatiefouten zijn gemaakt. Hierdoor komen twee soorten te vervallen voor onze fauna, namelijk Acalles lemur en A. parvulus. Daarentegen kunnen drie soorten aan de Nederlandse naamlijst worden toegevoegd, namelijk A. dubius, A. misellus en A. commutatus. In deze bijdrage wordt de nieuwe naamlijst gepresenteerd en worden alle inheemse soorten kort besproken, waarbij ondermeer ingegaan wordt op hun verspreiding in Nederland. Tenslotte wordt een vereenvoudigde determinatiesleutel gegeven voor de Nederlandse soorten.
  Keywords: Snuitkevers ; Curculionidae ; Verspreiding ; Nederland ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...