ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.40 (2013) p.9
  Publication Date: 2015-12-09
  Description: Cucujus cinnaberinus is een recent voor Nederland ontdekte soort. De kever staat op de Habitatrichtlijn, wat onder meer betekent dat hij beschermd is en dat de populatie gemonitord dient te worden. Inventarisatie en monitoring gebeurt in het algemeen door het weghalen van schors van recent gestorven bomen. Hierdoor wordt het leefgebied van de kever echter flink aangetast. Wij voerden een klein onderzoek uit naar de mogelijkheden om C. cinnaberinus te vangen in azijnzuurvallen, zodat de habitat intact gelaten kan worden en de soort toch geïnventariseerd kan worden. Tijdens het voorjaar van 2013 werden vier vallen opgehangen op een locatie waar zich een populatie van deze soort bevindt. Er werden slechts twee individuen verzameld; de vangmethode lijkt dus niet bijzonder geschikt.
  Keywords: Coleoptera ; Cucujidae ; Cucujus cinnaberinus ; methode ; inventarisatie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.37 (2012) p.15
  Publication Date: 2014-12-04
  Description: De rode schouderboktor Rhamnusium bicolor bereikt in Nederland de noordwestelijke grens van het verspreidingsgebied. Uit Nederland waren tot nu toe veertien exemplaren bekend waarvan de laatste in 1941 werd verzameld. Op 17 mei 2011 werden voor het eerst sinds 70 jaar weer twee exemplaren aangetroffen in het Geuldal. Het is onduidelijk of deze populatie zich recent heeft gevestigd, of dat de soort al die tijd onopgemerkt heeft stand gehouden.
  Keywords: Coleoptera ; Cerambycidae ; Rhamnusium bicolor ; Nederland ; verspreiding ; herkenning ; biologie ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  facet.materialart.
  Unknown
  In:  Nederlandse Faunistische Mededelingen (0169-2453) vol.44 (2015) p.37
  Publication Date: 2018-12-13
  Description: In 2007 werd Diplocoelus fagi bij Wageningen gevonden. De larven van deze kever leven in dood hout. Na de eerste vondst zijn diverse andere waarnemingen gedaan en D. fagi is nu bekend uit vier provincies. Omdat de soort in de omringende landen al lang bekend was, is deze late ontdekking opmerkelijk. Mogelijk hangt dit samen met het verbeterde bosbeheer, waarbij minder dood hout uit de bossen wordt verwijderd.
  Keywords: Coleoptera ; Biphyllidae ; Diplocoelus fagi ; verspreiding ; Nederland ; biologie ; herkenning ; 42.75
  Repository Name: National Museum of Natural History, Netherlands
  Type: Article / Letter to the editor
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...