Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Browse journals by title: 420 journals whose title starts with PR were found. list them all on a single page
 • A (2987)
 • B (1730)
 • C (1736)
 • D (604)
 • E (1465)
 • F (846)
 • G (846)
 • H (469)
 • I (2580)
 • J (2838)
 • K (288)
 • L (372)
 • M (1453)
 • N (775)
 • O (538)
 • P (1374)
 • Q (131)
 • R (1560)
 • S (1842)
 • T (811)
 • U (275)
 • V (363)
 • W (584)
 • X (8)
 • Y (42)
 • Z (276)
 • Others (100)
 • PRA (28)
 • PRB
 • PRC
 • PRD
 • PRE (30)
 • PRF
 • PRG (1)
 • PRH
 • PRI (23)
 • PRJ
 • PRK
 • PRL
 • PRM
 • PRN
 • PRO (318)
 • PRP
 • PRQ
 • PRR
 • PRS
 • PRT
 • PRU (1)
 • PRV
 • PRW
 • PRX
 • PRY
 • PRZ (12)
 • PROthers (7)
Select All   Deselect All   Toggle Selection   Add To Mindlist   Mail Export   File Export
1.
Prace Geodezyjnego Instytutu Naukowo-Badawczego
Print: 7.1950 – 16.1952 (Location: A17, Keller, 35/1)
continued as Prace Instytutu Geodezji i Kartografii ( 1955 – )
Publisher: Panstwowe Przedsiebiorstwo Wydawn. Kartograficznyc
Corporation: Geodezyjny Instytut Naukowo-Badawczy <Warszawa>
Topics: Geosciences
Parallel titles: Proceedings of the Geodetic Scientifical Research Institute
2.
Prace Geograficzne (-127.2011)
Online: (103).1996 – (127).2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego
Print ISSN: 0083-4343 , 1644-3586
Electronic ISSN: 2083-3113
Topics: Geography
3.
Prace Geologiczne
Print: 1.1960 – 135.1990 (Location: A17, Keller, 29/1-2; 35/2)
Topics: Geosciences
4.
Prace i studia geograficzne
Online: 40.2008 – 49.2012
Publisher: Wydawn. Uniw. Warszawskiego
Print ISSN: 0208-4589
Topics: Geography
5.
Prace Instytutu Geodezji i Kartografii (auch: Proceedings of the Institute of Geodesy and Cartography)
Print: 46.1973 – 74.1988 (Location: A17, Keller, 33/3; A18 6/3)
Topics: Geosciences
6.
Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej
Online: 10.2009 – 12.2011
Publisher: Instytut Profilaktyki Spolecznej i Resocjalizacji UW , CEEOL
Print ISSN: 1689-9148
Topics: Sociology , Economics
7.
Prace Komisji Geografii Przemysłu
Online: 1.2000 –
Publisher: Polskie Towarzystwa Geograficznego,Komisja Geografii Przemys&#322;u
Print ISSN: 2080-1653
Topics: Geography , History
8.
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
Online: (8).2008 –
Publisher: Uniwersytet &#346;l&#261;ski , Wydzia&#322; Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Regionalnej i Turyzmu
Electronic ISSN: 2080-1653
Topics: Geography , Sociology , Economics
9.
Prace Matematyczno-Fizyczne
Online: 1.1888 – 48.1952
Publisher: Towarzystwo Naukowe Warszawski, Wydzial III, Nauk Matematyczno-Fizycznych
Topics: Mathematics , Physics
10.
Prace Muzeum Ziemi (Polska Akademia Nauk)
Print: 19.1972 – 42.1993 (Location: A17, Keller, 33/3-4)
Topics: Geosciences
11.
Prace Naukowe Akademii Im. Jana Długosza w Cze̜stochowie / Edukacja Techniczna i Informatyczna
Online: 1.2006 –
Publisher: Akademia im. Jana D&#322;ugosza
Electronic ISSN: 1897-4058
Topics: Computer Science
12.
Prace Naukowe Geodezja
Print: 1968 – 1969 (Location: A18, 3/7)
Topics: Geosciences
13.
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki = Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science
Online: 2002 –
Publisher: Wydawnictwo Politechniki
Print ISSN: 1731-5417
Electronic ISSN: 1731-5417
Topics: Computer Science , Mathematics
14.
Prace Naukowe Istytutu Gerrnictura Politechniki Wrochewskiy / Seria Monografie
Print: 1978 – (Location: A17, Keller, 35/1)
Topics: Geosciences
15.
Prace Naukowo-Badawcze Instytutu Maszyn Matematycznych
Online: 30(1).2004 –
Publisher: Instytut Maszyn Matematycznych
Electronic ISSN: 0209-1593
Topics: Mathematics
16.
Prace Observatiorium Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wroclawsiego
Print: –
Topics: Geosciences
17.
PracTeX Journal, The
Online: 2005 –
Publisher: TeX Users Group TUG
Electronic ISSN: 1556-6994
Topics: Computer Science
18.
Practical Academic Librarianship
Online: 1.2011 –
Publisher: Special Libraries Assoc.
Electronic ISSN: 1947-0037
Topics: Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum Science
19.
Practical Ideas in Economics and Finance
Online: 1.2013 –
Publisher: International Association for Academic Research, Israel
Electronic ISSN: 2305-9559
Topics: Economics
20.
Practice and Evidence of the Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education
Online: 1.2006 –
Publisher: University of Glasgow
Electronic ISSN: 1750-8428
Topics: Nature of Science, Research, Systems of Higher Education, Museum Science